– Rypas rødlistestatus bør endres

– Lirypas status som «nær truet» må vurderes på ny, ut fra den bestandssituasjonen som nå er avdekket. Det sier NJFFs viltkonsulent Webjørn Svendsen, etter av en fersk NINA-rapport viser klar vekst i bestanden.
25. november 2020

Det var i Den norske rødlista for arter fra 2015 at lirypa ble kategorisert som «nær truet». Etter forskernes vurdering hadde bestanden da vist en nedgang de 10 foregående årene. I slutten av oktober publiserte imidlertid NINA en ny rapport som viser en årlig bestandsvekst på ca. 5 til 7 prosent i perioden 2009-2020.

Rapporten baserer seg på data fra Hønsefuglportalen/ de årlige rypetakseringene, med mer enn 40 000 observasjoner av over 200 000 ryper.

– Under forrige høring i til arbeidet med Rødlista, var NJFFs innspill at man måtte legge større vekt på den levende bestanden, og mindre på hva som ble felt. Det er svært positivt at bestandsutviklingen nå viser vekst i store deler av landet. Det er naturlig at denne situasjonen gjenspeiles også i Rødlista, sier Webjørn Svendsen.

Ny rødliste i 2021

– Siden både trender og dynamikk i rypebestandene kan variere over tid, er det avgjørende at vi fortsetter med å overvåke lirypebestandene årlig for å se på hvordan miljø- og klimaendringer påvirker rypene, sier forsker Lars Rød-Eriksen i en pressemelding fra NINA.

Men vil NINA nå gå for å endre lirypas rødlistestatus? Det er seniorforsker Bård Stokke som leder instituttets arbeid med rødlisting av fugl. Han skriver i en e-post til Jakt & Fiske at de nå holder på med en revisjon av lista, men at de ikke kan gå ut med informasjon nå. Den nye Rødlista skal være på plass i løpet av 2021.

Les også: Godt rypeår i Sør- og Midt-Norge

Les også: Økning i rypebestanden 2009-2020

Siste fra Jakt

Dette er NJFFs jaktskyting

Jaktskyting i regi av våre lokalforeninger har de seinere tiårene utviklet seg til å bli en konkurranseaktivitet som interesserer svært mange medlemmer.

Her er NJFFs nye ambassadører

De er unge, de er ivrige, og de elsker jakt, fiske og friluftsliv. Her er NJFFs nye ambassadører 2021!

Elgen som ikke ville dø

Ingen elger er blitt slaktet oftere enn Elg i solnedgang. Motivets seiglivede egenskaper er en historie om kjærlighet til naturen, nasjonalfølelse, kulturelle brytninger – elgbestandens utvikling.

På forsiden nå