Færre ryper felt av småviltjegere

149.000 ryper ble felt av småviltjegere i jaktåret 2019/2020. Det er en tilbakegang på 18 prosent fra foregående jaktår, viser tall fra SSB.
08. september 2020

Man må hele veien tilbake til 2012/2013 for å finne lavere tall, og det var også 7 prosent færre småviltjegere som jaktet sist jaktår sammenlignet med det forrige, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). 

Antall jegere som dro på rypejakt hadde en nedgang på 10 prosent, og det var til sammen 43.000 rypejegere på en eller flere jaktturer i løpet av jaktåret. 

Nedgangen kan skyldes at det er innført store begrensninger på hvor mye jegerne får skyte i rypejakta flere steder. I tillegg er noen områder også fredet, på grunn av den store tilbakegangen i rypebestandene de siste tiårene. 

Tallet på hjorteviltjegere hadde en liten økning, og til sammen 92.000 jegere deltok på jakt. Her var det flest, 60.000, som jaktet elg.

Tilbakegangen i antall jegere gjelder imidlertid kun menn. Blant kvinner var det en liten økning sammenlignet med foregående jaktår. Av de til sammen 135.700 jegere som var jakt, var 8 prosent kvinner. Det utgjør i alt 10.800 kvinnelige jegere, som er en økning på rundt 300 fra året før.

Siste fra Jakt

Viten:

Når hjelper det å freda ryper?

Me trur at spørsmålet ikkje er om, men når jakt har betydning. Me vil her fortelja om trua vår, men er ikkje visse på at tru treng vera sanning.

Rakkelhaner kan få levedyktige avkom

Trodde du rakkelhanen ikke kunne formere seg? Tro om igjen. Genetiske analyser hos Norsk institutt for naturforvaltning (NINA) viser nå at denne krysningen mellom orrfugl og storfugl kan være fruktbar og få levedyktig avkom ute i det fri.

Tester ut villsvinfeller

Norske myndigheter ønsker færrest mulig villsvin på et minst mulig område i Norge. Nå tas egne villsvinfeller i bruk som et ledd i å begrense spredningen.

På forsiden nå