Færre ryper felt av småviltjegere

149.000 ryper ble felt av småviltjegere i jaktåret 2019/2020. Det er en tilbakegang på 18 prosent fra foregående jaktår, viser tall fra SSB.
08. september 2020

Man må hele veien tilbake til 2012/2013 for å finne lavere tall, og det var også 7 prosent færre småviltjegere som jaktet sist jaktår sammenlignet med det forrige, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). 

Antall jegere som dro på rypejakt hadde en nedgang på 10 prosent, og det var til sammen 43.000 rypejegere på en eller flere jaktturer i løpet av jaktåret. 

Nedgangen kan skyldes at det er innført store begrensninger på hvor mye jegerne får skyte i rypejakta flere steder. I tillegg er noen områder også fredet, på grunn av den store tilbakegangen i rypebestandene de siste tiårene. 

Tallet på hjorteviltjegere hadde en liten økning, og til sammen 92.000 jegere deltok på jakt. Her var det flest, 60.000, som jaktet elg.

Tilbakegangen i antall jegere gjelder imidlertid kun menn. Blant kvinner var det en liten økning sammenlignet med foregående jaktår. Av de til sammen 135.700 jegere som var jakt, var 8 prosent kvinner. Det utgjør i alt 10.800 kvinnelige jegere, som er en økning på rundt 300 fra året før.

Siste fra Jakt

Mennesket og hunden:

En gåtefull suksesshistorie

En gang i vår fjerne fortid dannet ulven og mennesket en allianse. Fortsatt vet vi ikke med sikkerhet hvor, når, hvorfor eller hvordan det skjedde. Men ulven ble til hund, og vår verden ble aldri den samme.

NJFFs jakthundarbeid

I et historisk perspektiv er rasebegrepet nokså nytt. Det er først fra 1800-tallet og framover at det virkelig skyter fart, og det var jegerne som i all hovedsak sto for seriøst hundearbeid.

Stortinget vil stanse utvidelse av ulvesonen

Stortinget vil blokkere et forslag fra rovdyrforvaltningen om å utvide ulvesonen for å verne en genetisk viktig ulv fra å bli felt.

På forsiden nå