Planområdet på Andøya. Et viktig hvileområde for kortnebbgås på trekk til Svalbard, og et populært rypejaktterreng. Grafikk: Espen Bergersen/Naturgalleriet.no/kart: Google Earth

Vindkraft truer rypeterreng på Andøya

Leder i Andøy JFF, Stig Konrad Johansen stiller seg hoderystende til planene, mens andre miljøforkjempere raser etter at Andmyran vindpark på Andøya i Vesterålen er planlagt med 26 vindturbiner. Planområdet er et attraktivt rypeterreng.
20. januar 2020

Andmyran vindpark fikk konsesjon allerede i 2006. Konsesjonen ble påklaget, men Olje- og energidepartementet (OED) avviste klagene i 2010. Dermed er konsesjonen endelig.

Et tysk pensjonistfond har siden kjøpt prosjektet og tar sikte på snarlig oppstart av arbeidet.

«Dagens konsesjonspraksis er dypt problematisk», skriver lederne fra Norsk Ornitologisk Forening (NOF), Sabima og Naturvernforbundet, som har klaget på tillatelsen etter energiloven.     

Leder i Andøy JFF, Stig Konrad Johansen, understreker at denne saken ikke er behandlet i lokalforeningen. Personlig stiller han seg hoderystende til vindkraftplanene, i likhet med flertallet av innbyggerne i den berørte grenda.

– Planområdet ligger i et av de beste rypejaktterrengene på Andøya, påpeker Johansen overfor Jakt & Fiske. Han frykter for ødelagt natur, dyreliv og jakt – samt redusert bolyst i kommunen.   

– Komplett absurd
– Det vil være komplett absurd dersom vindkraft på Andøya fører med seg store klimagassutslipp for å framskaffe fornybar energi, skriver generalsekretærene i NOF og Sabima, samt lederen for Naturvernforbundets leder, i Dagbladet.

Andmyran, som ligger i Nord- Europas største sammenhengende myrområde, er av stor betydning i et klimaperspektiv, da myra har betydelig mengder lagret karbon. Når myrer dreneres, vil de være en kilde til klimagassutslipp.  

I tillegg er fuglelivet på Andmyran særlig rikt, med rødlistede fuglearter i planområdet. Her samles bl.a. tusenvis av gjess før turen over havet til Svalbard. Et globalt viktig fugleområde, ifølge NOF.

Siste fra Jakt

Rødlista:

Villrein inn - rypa ut

Artsdatabanken har mottatt innspill til oppdatert rødliste.

Håp om å utrydde skrantesjuken - her er anbefalingen

Høyt bukkeuttak og generell bestandsreduksjon er blant tiltakene Miljødirektoratet og Mattilsynet foreslår for å bekjempe skrantesjuke blant villrein på Hardangervidda.

Stadig flere kvinner er jegere

Andelen kvinner i jegerregisteret har økt jevnt og trutt. Ved utgangen av jaktåret 2020/2021 var den nesten dobbelt så høy som for 20 år siden.

På forsiden nå