Statskog forenkler elgjakta og senker prisene i nord

Statskog forenkler prisene på elgjakt, tilbyr billigere jakt i nord og belønner jegere for å skyte små og svake dyr.
17. april 2019

Antallet priskategorier for elg reduseres fra 386 til 20.

– Det var gode intensjoner også bak det tidligere prisoppsettet, men det ble etter hvert veldig komplisert. Nå har vi gjort det mye enklere. Samtidig legger vi grunnlag for bedre elgforvaltning, sier Jo Inge Breisjøberget, fagsjef for jakt og fiske i Statskog.

Blant annet er elgku blitt noe dyrere å skyte fordi dette er forvaltningsmessig viktige dyr.

Jegerne belønnes dessuten for å ta ut små dyr i alle kategorier, såkalte skrapdyr, som ofte er svakere og mindre produktive gjennom livsløpet.

Statskog er en dominerende tilbyder i Nordland og Troms og blant annet derfor tilbyr de elgjakta rimeligere i disse to fylkene enn i Midt-Norge og Sør-Norge.

– Men vi må heller ikke sette prisene så lavt at det ødelegger for private aktører som driver næring på utmarksressursene. Dette er en balansegang som vi hele tiden har med oss, sier Breisjøberget.

Den nye prislisten gjelder fra og med høstens jakt.

Emneord: 

Siste fra Jakt

Påvirker jakt bjørnebinnas strategi?

Bjørnungene blir hos binna et år lenger enn tidligere. Professor Andreas Zedrosser betegner tendensen som en overlevelsesstrategi.

18 ulver DNA-registrert så langt i sommer

Av de 18 ulvene som er registrert på DNA så langt i sommer, antas ti av dem å være på vandring, ifølge Rovdata.

20 ulver felt siste jaktår

Totalt ble 20 ulver rapportert skutt eller drept i jaktåret 2019-2020, noe som er seks færre enn forrige jaktår. Felling av andre rovdyr økte noe.

På forsiden nå