Statskog forenkler elgjakta og senker prisene i nord

Statskog forenkler prisene på elgjakt, tilbyr billigere jakt i nord og belønner jegere for å skyte små og svake dyr.
17. april 2019

Antallet priskategorier for elg reduseres fra 386 til 20.

– Det var gode intensjoner også bak det tidligere prisoppsettet, men det ble etter hvert veldig komplisert. Nå har vi gjort det mye enklere. Samtidig legger vi grunnlag for bedre elgforvaltning, sier Jo Inge Breisjøberget, fagsjef for jakt og fiske i Statskog.

Blant annet er elgku blitt noe dyrere å skyte fordi dette er forvaltningsmessig viktige dyr.

Jegerne belønnes dessuten for å ta ut små dyr i alle kategorier, såkalte skrapdyr, som ofte er svakere og mindre produktive gjennom livsløpet.

Statskog er en dominerende tilbyder i Nordland og Troms og blant annet derfor tilbyr de elgjakta rimeligere i disse to fylkene enn i Midt-Norge og Sør-Norge.

– Men vi må heller ikke sette prisene så lavt at det ødelegger for private aktører som driver næring på utmarksressursene. Dette er en balansegang som vi hele tiden har med oss, sier Breisjøberget.

Den nye prislisten gjelder fra og med høstens jakt.

Emneord: 

Siste fra Jakt

Skrantesjuke:

For få hjort og elg skutt i Nordfjellaregionen

Det ble felt flere elg og hjort i Nordfjellaregionen i 2019 enn i 2018, men ikke nok sammenlignet med planen for å nå myndighetenes mål om å halvere bestandene innen utgangen av 2020. Nå er rådet fra forskerne å øke avskytingen under årets jakt.

Flere bjørner, men færre binner i norske skoger

I fjor ble det registrert 148 brunbjørner i Norge, en økning på sju prosent fra året før. Det er det høyeste antall bjørner registrert i landet siden 2013.

Hver sjuende jeger er kvinne

– Dette er gledelig lesing og viser at vår langsiktige satsing på å få flere kvinner ut på jakt virker, sier organisasjonskonsulent i NJFF, Silje Klæbo. Nye tall fra SSB viser nemlig at antallet kvinnelige jegere i Norge øker jevnt og trutt.

På forsiden nå