WWF vil legge ned rovvilt­nemndene - støttes av nemndleder

Senterpartiet er sterkt overrepresentert i rovviltnemndene, mener Verdens naturfond (WWF), som foreslår å avskaffe hele ordningen. Øyvind Solum (MDG) i rovviltnemnda i Oslo, Akershus og Østfold er enig, mens SP-leder Vedum kaller forslaget "svært dårlig".
07. februar 2019

Hvert fjerde nemndmedlem – 10 av 43 medlemmer – er en senterpartipolitiker, mens fem av åtte nemndledere kommer fra rovdyrkritiske Sp, påpeker generalsekretær Bård Vegar Solhjell i WWF, overfor NRK. Han setter Sp-dominansen i sammenheng med den til dels sterke kritikken nemndene får i en  rapport fra Norsk institutt for naturforskning (Nina) fra 2016.

– Mange av medlemmene opplever det som sin oppgave å være beitenæringens forsvarere, sier en av forskerne bak rapporten, Ketil Skogen i Nina.

Nemndleder enig
Kritikken antyder at nemndene fungerer mer som interesseorganisasjoner enn som upartiske rådgivere, mener Solhjell.

– Jeg tviler sterk på at det er lett for noen å gå ut av rollen som politiker, for så plutselig skulle være en forvalter av balansert politikk, sier han.

Solhjell får støtte av leder Øyvind Solum (MDG) i rovviltnemnda i Oslo, Akershus og Østfold. Han mener dagens nemndstruktur bidrar til å tåkelegge hvem som egentlig har ansvaret for vedtak som felling av ulv og andre rovdyr.

– Det kan tenkes at det bør være en annen ordning enn dagens. Til sjuende og sist er det departementet som fatter vedtakene, sier han.

– Bidrar til konflikt
Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er ikke uventet sterkt negativ til kritikken fra WWF. Han kaller forslaget om å avskaffe nemndene «et forferdelig dårlig forslag».

– Det vil fjerne de folkevalgte og styrke byråkratimakta, framholder han, og viser til at politikerne som velges til nemndene, utnevnes basert på styrkeforholdene i fylkestingene.

Dagens ordning har dessuten bidratt til å polarisere rovdyrdebatten, ifølge Solhjell. Han får nå kritikk for selv å hisse til konflikt. Bondelaget framholder at legitimiteten til rovdyrforvaltningen avhenger av den demokratiske forankringen til rovviltnemndene. 

– WWF øker konfliktnivået i ulvedebatten. Det bekymrer meg. Ute i distriktene sitter det folk som er sterkt berørt av ulvesaken. De er redd for dyra sine, de frykter for levebrødet sitt og framtida til ei gårdsdrift som har vært i familien i generasjoner. Dette forventer jeg at miljøvernerne også tar på alvor, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes til NTB.

SV og Sp utenfor forlik
Bård Vegar Solhjell har i mange år sittet på Stortinget for SV, som valgte ikke å stille seg bak rovdyrforliket i 2016. Det gjorde heller ikke Senterpartiet, men med motsatt begrunnelse. Heller ikke Miljøpartiet De Grønne (MDG) er med i forliket.

Rovviltnemndene består av fem-seks medlemmer, som oppnevnes av Miljøverndepartementet etter forslag fra de berørte fylkeskommunene. For de fire nordligste regionene oppnevnes det i tillegg representanter fra Sametinget. 

Sp-topp Marit Arnstad viser til at et flertall på Stortinget stiller seg bak ordningen og rovdyrforliket fra 2016.

– Det naturlige spørsmålet er; hvorfor er det demokratisk å ignorere et overveldende flertall i Stortinget, spør hun retorisk i en lengre Twitter-diskusjon med Solhjell.

Siste fra Jakt

Dette er NJFFs jaktskyting

Jaktskyting i regi av våre lokalforeninger har de seinere tiårene utviklet seg til å bli en konkurranseaktivitet som interesserer svært mange medlemmer.

Her er NJFFs nye ambassadører

De er unge, de er ivrige, og de elsker jakt, fiske og friluftsliv. Her er NJFFs nye ambassadører 2021!

Elgen som ikke ville dø

Ingen elger er blitt slaktet oftere enn Elg i solnedgang. Motivets seiglivede egenskaper er en historie om kjærlighet til naturen, nasjonalfølelse, kulturelle brytninger – elgbestandens utvikling.

På forsiden nå