Minkfangst midt i Oslo

NJFF Oslo har i samarbeid med OFA og Bymiljøetaten et pågående prosjekt for å ta ut mink langs Akerselva.
24. oktober 2018

Utover høsten og vinterhalvåret skal minken bekjempes i hovedstaden. NJFF Oslo bidrar med å sette ut feller, i et forsøk på å hindre at det svartelista rovdyret sprer seg ytterligere i vassdraget.

– Med kjøretillatelse har jeg adgang til samtlige parker, fellene er satt ut slik at jeg kan inspisere dem fra bil. Vi fakturerer for jobben, som kommunen betaler. I tillegg deltar frivillige på dugnad, forklarer Hjalmar Eide i NJFF Oslo.

Minkfellene er plassert på øyer i Akerselva, slik at forbipasserende ikke skal komme til. Fellene sjekkes regelmessig, da fluer og mus gir utfordringer mht. åte.
– Samtidig vil vi gjerne unngå at veskehunder går rett i fella, spøker Eide.


Rune Svendsen og Hjalmar Eide i NJFF Oslo konstaterer at minken har gått i fella. Foto: Lars Reitan

Trussel mot biologisk mangfold
Uttaket av mink foregår i hovedsak ved Nydalen i Oslo. Her ble et kull på åtte dyr observert samtidig sist høst. Fra samme område kom nylig en melding om at minken også har tatt seg inn i en fabrikk.

– Vi startet samarbeidet med OFA og Bymiljøetaten i 2017. På første prøvesett, gikk det mink i to av tre feller. Når kullet sprer seg, begynner minken å lete etter nye revir. Vårt mål er derfor å ta ut så mange unger som mulig, sier Eide.

Det lille mårdyret er en effektiv predator, med svært gunstige arbeidsvilkår grunnet elvas lave minstevannføring.

– Om vinteren er den en skummel fisketyv. Selv har jeg også observert mink som har tatt en voksen stokkand. I tillegg til å forsyne seg av fugleegg, laks- og sjøørretyngel, er den også svært glad i edelkrepsen i elva, som er rødlista, avslutter Eide.

Uønsket art
Etter at den amerikanske villminken rømte fra pelsdyrfarmer på 1920-tallet og etablerte seg i ville bestander, har den spredt seg i Norge og påvirker en rekke andre arter negativt.  ​Særlig i fuglefredningsområder langs kysten er dette ei utfordring, og det er satt i gang tiltak for å begrense minkbestanden. ​​(Kilde: NJFF)

Siste fra Jakt

Rypejegere svindlet

Flere rypejegere fra Sørlandet har anmeldt en mann fra Telemark som har leid ut et 12.000 daa fjellterreng han ikke disponerte. Mannen skal ha fått utbetalt over 60.000 kroner.

Rådyr lever farligst i trafikken i Trøndelag

Rådyr, elg og hjort lever farlig i trafikken, spesielt i høstmånedene. Flest rådyr ble påkjørt og drept i Trøndelag om høsten i jaktåret 2019–2020.

Skrantesjuken på Hardangervidda er blodig alvor

Sjansen for å bli kvitt skrantesjuke (CWD) i Norge er kraftig redusert etter funnet på Hardangervidda. – Dette er så å si det ultimate marerittet, sier professor Atle Mysterud ved Universitetet i Oslo.

På forsiden nå