Mellom­skarvens diett er endelig avslørt

Analyser av gulpeboller viser at sik står øverst på menyen hos mellomskarven i Gudbrandsdalslågen.
18. oktober 2018

Forskere fra NINA og Høgskolen i innlandet har undersøkt 247 gulpeboller fra skarv ved Hunderfossen, for å kartlegge skarvens diett i Gudbrandsdalslågen. Totalt ble 471 individer av fisk identifisert.

– Skarven er opportunistisk i dietten, og spiser det som er lettest tilgjengelig. Sik og abbor er dominerende gjennom sesongen, mens lagesild er dominerende i oktober i forbindelse med gytevandringen, forteller NINA-forsker Oddgeir Andersen.

Basert på artsfordelinga og antall skarv gjennom sesongen, har forskerne beregnet hvor mange kilo fisk av hver art som blir spist av skarv. I 2017 beitet skarven ut 5485 kg fisk i Lågen, av disse var om lag 2454 kg sik og 629 kg lagesild. Harr og ørret utgjorde henholdsvis 6,2 og 3,8 prosent av menyen.

– Omtrent halvparten av det skarven tar fra elva, er arter som den ikke konkurrerer med fiskerne om, påpeker Andersen.

Les også: Mellomskarven invaderer innlandet.

Nyttig jakterfaring
Erfaringen fra pilotprosjektet sist høst, kan tyde på at individuell posteringsjakt langs elva er den mest effektive måten å jakte skarv på. Mens det i fjor ble rapportert inn 80 felte skarv totalt, var det allerede felt 102 skarv i midten av oktober.

– Dersom man legger til grunn at en skarv spiser 0,5 kg fisk per dag, tilsvarer jaktuttaket hittil i år 6000 skarvedøgn. Dermed har man «spart» om lag 3 tonn fisk.

– Det er observert mer skarv i høst enn på samme tid i fjor, i tillegg har flere jegere vært i sving. Uansett virker det som jakt kan bidra til å begrense bestanden lokalt, avslutter Andersen.

Ordningen med gratis jaktkort (10. august–23. desember) er videreført i 2018 og lagt ut på Inatur.no.

Siste fra Jakt

Rypejegere svindlet

Flere rypejegere fra Sørlandet har anmeldt en mann fra Telemark som har leid ut et 12.000 daa fjellterreng han ikke disponerte. Mannen skal ha fått utbetalt over 60.000 kroner.

Rådyr lever farligst i trafikken i Trøndelag

Rådyr, elg og hjort lever farlig i trafikken, spesielt i høstmånedene. Flest rådyr ble påkjørt og drept i Trøndelag om høsten i jaktåret 2019–2020.

Skrantesjuken på Hardangervidda er blodig alvor

Sjansen for å bli kvitt skrantesjuke (CWD) i Norge er kraftig redusert etter funnet på Hardangervidda. – Dette er så å si det ultimate marerittet, sier professor Atle Mysterud ved Universitetet i Oslo.

På forsiden nå