Refser Miljø­direktoratets avslag på ulvetrening

NJFF er kritisk til at hunden Mira ikke får trenes løst på ulv i Norge.
24. september 2019

I sommer ble det for første gang felt ulv ved hjelp av løs på drevet halsende hund i Norge. Den amerikanske foxhounden Einar, innleid fra Sverige, bidro sterkt til at jaktlaget fra Alvdal og Tynset fikk tatt ut ulven. Skadefellingen var effektiv, og tok under 200 timer. Året før tok en felling i samme område hele 3000 timer, ved hjelp av hund i bånd.

Jaktlaget ønsker nå å trene opp avkommet til jakthunden fra Sverige, til samme jaktform. Men da Alvdal og Tynset kommune søkte om dispensasjon til å trene valpen Mira under lisensfellingen, fikk de avslag fra Miljødirektoratet.

– Vi mener det er helt høl i huet, og syns det er synd at direktoratet ikke ser muligheten til å benytte seg av godt trente jakthunder, også under lisensfellingen av ulv, sier jaktkonsulent Roar Lundby i NJFF.

– Blir for dumt
Det mest effektive er å trene hunder under lisensfellingen på ulv, men det er altså ikke lov i Norge, i motsetning til i Sverige og Finland. Selv om jaktformen ikke er hjemlet i lovverket, ga Miljødirektoratet likevel dispensasjon for å kunne bruke løs på drevet halsende hund til skadefelling av ulv i 2017. Men altså ikke til lisensfelling.

– Når det allerede er blitt gitt dispensasjon i en skadefelling, skulle det bare mangle at man også får lov til å trene i Norge. Vi ser at ordningen fungerer utmerket i Sverige og Finland, og syns det blir for dumt at myndighetene skal holde igjen på en såpass effektiv jaktmetode. Hvordan skal en få dyktige hunder til å fungere i en skadefellingssituasjon, når de ikke kan trenes på en hensiktsmessig måte? spør Lundby.

Siste fra Hund

Fuglehundklubbens forbund fikk avslag på søknad om utsetting av fasan og rapphøns over fem år. Nå ligger klagesaken hos klima- og miljødepartementet. Foto: Andyworks / iStockphoto
Utsetting av fasan og rapphøns:

Nå må klima- og miljødepartementet avgjøre om det blir utsetting

Miljødirektoratet avslo FKFs søknad om å sette ut fasan og rapphøns over fem år. Nå ligger klagesaken hos departementet. – Blir helt feil å bruke naturmangfoldloven mot oss når vi prøver å skaffe mer kunnskap, sier leder.
Arbeiderpartiets Sverre Myrli mener hundens rettssikkerhet er styrket i den nye hundeloven. Foto venstre: Stortinget / Foto høyre: Jo Straube
Hundeloven:

Mener NJFF kom med gode innspill til ny hundelov

Sverre Myrli (Ap) mener jakthundens rettssikkerhet er styrket i den nye hundeloven.
Rasmus Hansson (MDG), fremmet forslag om å presisere at kommunene må holde seg innenfor lovverket når det skal lages en veileder til den nye hundeloven. Forslaget, som ble fremmet etter innspill fra NJFF, ble sablet ned i Stortinget. Foto venstre: Jo Stra

Fremmet NJFF-forslag – ble sablet ned i Stortinget

Etter innspill fra NJFF, fremmet Miljøpartiet De Grønne (MDG) og Venstre (V) forslag som skulle få kommunene som hyppigst bruker utvidet båndtvang til å skjerpe seg.

På forsiden nå