Refser Miljø­direktoratets avslag på ulvetrening

NJFF er kritisk til at hunden Mira ikke får trenes løst på ulv i Norge.
24. september 2019

I sommer ble det for første gang felt ulv ved hjelp av løs på drevet halsende hund i Norge. Den amerikanske foxhounden Einar, innleid fra Sverige, bidro sterkt til at jaktlaget fra Alvdal og Tynset fikk tatt ut ulven. Skadefellingen var effektiv, og tok under 200 timer. Året før tok en felling i samme område hele 3000 timer, ved hjelp av hund i bånd.

Jaktlaget ønsker nå å trene opp avkommet til jakthunden fra Sverige, til samme jaktform. Men da Alvdal og Tynset kommune søkte om dispensasjon til å trene valpen Mira under lisensfellingen, fikk de avslag fra Miljødirektoratet.

– Vi mener det er helt høl i huet, og syns det er synd at direktoratet ikke ser muligheten til å benytte seg av godt trente jakthunder, også under lisensfellingen av ulv, sier jaktkonsulent Roar Lundby i NJFF.

– Blir for dumt
Det mest effektive er å trene hunder under lisensfellingen på ulv, men det er altså ikke lov i Norge, i motsetning til i Sverige og Finland. Selv om jaktformen ikke er hjemlet i lovverket, ga Miljødirektoratet likevel dispensasjon for å kunne bruke løs på drevet halsende hund til skadefelling av ulv i 2017. Men altså ikke til lisensfelling.

– Når det allerede er blitt gitt dispensasjon i en skadefelling, skulle det bare mangle at man også får lov til å trene i Norge. Vi ser at ordningen fungerer utmerket i Sverige og Finland, og syns det blir for dumt at myndighetene skal holde igjen på en såpass effektiv jaktmetode. Hvordan skal en få dyktige hunder til å fungere i en skadefellingssituasjon, når de ikke kan trenes på en hensiktsmessig måte? spør Lundby.

Siste fra Hund

Hvem kan redde basset Singo?

En jakthund møter mange farer på sin ferd, og mange mister livet i forsøket på å ta seg over strie elver. Vi ble med på en dramatisk redningsaksjon i Skjåk.
Lokale båndtvangsforskrifter:

Flere kommuner trosser hundeloven

– Det er lett å finne eksempler på at kommuner tar seg til rette langt utover det som var hundelovens intensjon. Flere vedtar egne båndtvangsforskrifter som klart er i strid med loven.

Vi kårer Norges beste jakthund

For 23. gang kårer Jakt & Fiske landets beste jakthund. De tre beste får premier fra Garmin til en verdi av drøyt 17 000 kroner.

På forsiden nå