Annonse

Gaupejakta i gang

Det er åpnet for jakt på 82 dyr i seks av de åtte rovviltregionene. For første gang siden 2017 åpner Miljødirektoratet opp for kvotejakt på gaupe i Nordland og Troms og Finnmark på grunn av økning i gaupebestanden.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

2020 ble det registrert 66,5 familiegrupper på landsbasis, noe som tilsvarte rundt 393 dyr, før jaktsesongen startet i fjor. Bestandstallet for 2020 viser at gaupebestanden for første gang på åtte år ligger over det nasjonale målet på 65 ungekull i året.

Kvotejakta, som ble innført i 1994, etter at gaupa ble fredet etter nær å ha blitt utryddet på grunn av helårsjakt og skuddpremier, varer fra 1. februar til 31. mars. I henhold til rovviltforliket skal kvotejakta være det viktigste verktøyet for å regulere gaupebestanden.

Jegere plikter å registrere seg på Statsforvalternes SMS-varsling for lisens- og kvotejegere og å holde seg jevnlig oppdatert om gjenværende kvote på kvotetelefon.

Åpner i nord, ingen jakt i øst

Det er ikke åpnet for gaupejakt i region 4 (Oslo, Akershus og Østfold) og 5 (Hedmark), da bestanden her ligger under bestandsmålet.

I region 2, 3 og 6 ligger bestandstallet over det regionale bestandsmålet.

Region 1 har ikke bestandsmål for gaupe, og som tidligere år er det derfor åpnet for kvotefri jakt i denne regionen. Miljødirektoratet har satt en kvote i de regionene der bestanden ligger under bestandsmålet.

Kvote for gaupejakt i de ulike regionene:

Forvaltningsregion

Totalkvote

Myndighet

1 – Vest-Norge

Kvotefri jakt*

Rovviltnemnda

2 – Sør-Norge

32 (12)

Rovviltnemnda

3 – Oppland

8 (4)

Rovviltnemnda

4 – Oslo/Akershus/Østfold

Ingen jakt

Miljødirektoratet

5 – Hedmark

Ingen jakt

Miljødirektoratet

6 – Midt-Norge

30 (10)

Rovviltnemnda

7 – Nordland

6 (3)

Miljødirektoratet

8 – Troms og Finnmark

6 (3)

Miljødirektoratet

Sum

82 (32)

Kilde: Miljødirektoratet

* I Vest-Norge er det ikke fastsatt bestandsmål for gaupe. ** Hunndyr, ett år eller eldre. *** Noen kvotevedtak er påklaget og ikke endelig avgjort.

Fortsatt behov for bestandsvekst

Det er fortsatt behov for stabil bestandsvekst i begge regioner for at man skal ligge på det gjennomsnittlige fastsatte bestandsmålet og rovviltnemndene kan overta myndigheten.

For å ikke komme under det nasjonale bestandsmålet på gaupe i 2022, viser prognosen til et uttak på mindre enn 30 voksne hunndyr i Norge i 2021. Rovviltnemndene som har myndighet til å sette kvote, har til sammen vedtatt en kvote på 26 hunndyr.

Powered by Labrador CMS