53 gauper felt i årets kvotejakt

Da årets kvotejakt av gaupe ble avsluttet 31. mars, var statusen 53 felte dyr. Dermed ble kvotemålet på 54 gauper nesten nådd.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel. Det er ikke sikkert at informasjonen som står i artikkelen stemmer lenger.

51 gauper ble skutt, og to dyr døde av andre årsaker og ble belastet jaktkvoten. I tillegg døde seks dyr i områder hvor det ikke var åpnet for jakt, melder Miljødirektoratet.

– Gaupe er det eneste av de store rovdyrene som det er åpnet for kvotejakt på. Formålet med kvotejakta er å regulere bestanden og forebygge skade på beitedyr, sier seksjonsleder Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet.

I Sør-Norge ble det felt totalt 18 gauper og i Midt-Norge 26 gauper. I Vest-Norge ble det ikke felt noen, mens i de andre regionene ikke var gaupejakt.