Annonse

Slaget står om Tokkeåi

Det er nå opp til OED å ta den endelige avgjørelsen om storørreten i Tokkeåis skjebne.

NVE innstiller på 1-2 kubikkmeter minstevannsføring. NJFF ønsker fem ganger så mye. Statkraft derimot, vil ikke gi en dråpe vann.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Konsesjonsvillkårene for reguleringene i Tokke-Vinjevassdraget skal fornyes. Og med det står også slaget om Tokkeåi. Elva er kjent for sin særegne storørretstamme.

I en rapport fra Miljødirektoratet og Norges vassdrags- og energidirektortat (NVE) fra 2013, ble Tokkeåi vurdert som et av de utbygde vassdragene med høyest naturverdier på hele Østlandet.

I dragkampen mellom fisk og kraft, står Tokke kommune, Tokke JFF, NJFF Telemark og NJFF, m.fl på den ene siden, og Statkraft på den andre.

Ønsker solid minstevannsføring

Det er stor uenighet om hvor mye vann som må renne utenom kraftturbinene. Statkraft mener dagens villkår er gode nok. NVE har i sin innstilling foreslått en minstevannføring på to kubikkmeter i perioden juni-november, og én kubikk resten av året. Ørretforkjemperne mener vannmengden bør være fem ganger så stor.

– Vi synes det er en del gode signaler i NVEs innstilling. At direktoratet også innstiller på fisketrapp forbi Helvetesfossen, og en egen «vannbank» tilgjengelige i magasinene, er positivt. Men deres forslag til minstevannsføring er trolig ikke tilstrekkelig for å ivareta storørreten, mener NJFFs fiskekonsulent Øyvind Fjeldseth.

Olje- og energidepartementet har signalisert at en avgjørelse skal tas innen et år.

Powered by Labrador CMS