Annonse

Utenlandske jegere melder ikke fra om jaktresultater

Norske myndigheter har ingen oversikt over hvilke arter utenlandske jegere jakter på, eller hvor mange dyr som felles.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Dagsavisen har spurt Miljødirektoratet hvor mange fugler og andre dyr utenlandske jegere til sammen skyter, men til tross for at alle jegere i Norge plikter å rapportere om hva de har skutt, så har ikke norske myndigheter denne oversikten fra utenlandske jegere.

– Alle som skal jakte i Norge må betale jegeravgift, og et av kriteriene er at det skal sendes inn en fangstrapport i etterkant av sesongen. Det at utenlaske jeger er dårlige på innrapportering er ikke bra, da tallene fra fangstrapportene brukes i forvaltningen, sier Olav Greivstad, viltkonsulent i NJFF. 

Greivstad legger til at dagens ordning, med et tilleggsgebyr dersom det ikke leveres inn rapport, ikke ser ut til å fungere for de utenlandske jegerne og at man her bør se på andre alternative løsninger.

Nylig ble det kjent at tre italienske jegere var blitt stoppet i Kristiansand med blant annet ti nedfryste måltroster og 31 nedfryste svarttroster. Begge disse trostene er blant artene det ikke er lov til jakte på her til lands.

Jegerne fikk et forelegg av politiet på 15.000 kroner hver, som alle tre vedtok.

– Vi har ingen god oversikt over hvilke arter utenlandske jegere jakter på, sier kommunikasjonsrådgiver Dag Stian Husby i Miljødirektoratet.

Tidligere rapporterte halvparten av utlendingene. De siste årene har svarandelen ligget på mellom 20 og 30 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå. Dermed kan ikke SSB si noe sikkert om hvor mye utenlandske jegere skyter av de jaktbare småviltartene, som omfatter 34 fugler og 14 pattedyr.

SSB har heller ikke oversikt over hvor mye utlendinger feller av elg, hjort og villrein.

Powered by Labrador CMS