Annonse

Vekst og tilbakegang for hjorten

Mens hjortebestandene er i vekst på Sør- og Østlandet, kan det set ut som bestanden er på vei ned på Vestlandet.

Hjortejakta er fortsatt i vekst på Sør- og Østlandet. På Vestlandet tyder mye på at den rekordstore hjortebestanden er på vei ned.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Etter som resultatene fra høstens storviltjakt strømmer inn, kan vi slå fast at hjorten får stadig sterkere fotfeste på Sør- og Østlandet. En rekke kommuner har opplevd en voldsom vekst i antall felte hjort de siste ti årene.

Et eksempel er Åmli kommune i tidligere Aust-Agder fylke, hvor det sist høst ble felt 117 hjort, 100 rådyr og 96 elg. Det var ny rekord i antall skutte hjort, nok en gang,

For ti år siden ble det til sammenligning felt vel 20 hjort i Åmli, som historisk har vært en elgjaktkommune. Tilbake i toppåret 1993 ble det felt over 400 elg i Åmli, en periode hvor hele Agder nærmest «druknet» i elg.

Selv om høstens elgjakt i Åmli bare er en fjerdedel av hva den var på 90-tallet, tyder «Sett elg» registreringen på at det er en positiv utvikling i elgbestanden i kommunen, skriver avisa «Tvedestrandsposten».

På vei ned

Fellingstall fra hjortens kjerneområder på Vestland og i Møre og Romsdal, kan derimot tyde på en bestand på vei ned. Flere jaktlag Jakt & Fiske har vært i kontakt med, rapporterer om færre observasjoner og felt dyr sist høst. I Tingvoll kommune på Nordmøre ble det felt 590 dyr i 2022, mot 694 dyr i 2021.

– Mye tyder på at vi får en tilbakegang i antallet felte hjort i mange områder. En mer glissen bestand vil samtidig slå veldig ulikt ut lokalt. Noen vil oppleve at det har blitt færre hjorter, andre ikke, sier hjorteforsker Erling Meisingset, og tilføyer at det er nå vi bør vurdere om kvotene bør noe ned kommende høst.

– Da unngår vi at forvaltningen blir hengende etter bestandsutviklingen, påpeker Meisingset.

Ønsket reduksjon

På Hitra, årlig inne som en av landets tre-fire største hjortejaktkommuner, ble det felt 1300 hjort i 2021, mot 1074 sist høst, av en kvote på over 1400 dyr.

– Vi kjenner oss igjen i det Meisingset påpeker. I mange områder var det godt med hjort, i andre terreng opplevde jegerne at terrenget var tilnærmet fritt for hjort, sier Arild Gjertsen, leder i Hitra utmarksråd.

– Det har vært et ønske å ta hjortestammen noe ned. Opprettholder vi avskytningsplanen kommende høst, vil vi fort være nede på 800 felte dyr. Men dette er også et spørsmål om hvilke verdier vi ønsker å få ut av hjortejakta på Hitra, sier Gjertsen til Jakt & Fiske.

Powered by Labrador CMS