Annonse

Lokal­foreninger som sliter bør slå seg sammen

Hedmark kjennetegnes av mange små lokalforeninger med et fåtall medlemmer, til over 800 medlemmer i Vang JFF.

I Engerdal kommune i Hedmark har fire av fem lokalforeninger færre enn åtte medlemmer. – Da er det ikke noe rart de sliter. De bør slå seg sammen, sier styremedlem Svein Arve Pedersen i NJFF- Hedmark.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Foreningene har blitt for små til å gi medlemmene et skikkelig tilbud.

Svein Arve Pedersen

Pedersen leder et pilotprosjekt som skal revitalisere hedmarksforeninger som sliter, oppmuntre til samarbeid foreninger imellom – samt å vurdere behovet for sammenslåing.

Hjemfylket til Pedersen er for øvrig landets nest største NJFF- fylke med 64 lokalforeninger og rundt 10 000 medlemmer.

Samtidig som NJFF-medlemstallet i år trolig vil synke med knappe 2000 medlemmer på landsbasis, vil medlemstallet i NJFF-Hedmark øke, som det eneste fylke i landet.

Pedersen smiler:

– Om medlemsveksten vår skyldes at vi har satt fokus på dette arbeidet, eller har fått Knut Arne Gjems som NJFF-leder, skal være usagt.

– Med tiden ender vi kanskje opp med en lokalforening i Trysil. I dag er det elleve, påpeker Svein Arve Pedersen.

Blir for smått
Hedmark er kjennetegnet av mange små lokalforeninger. Sju–åtte av foreningene teller færre enn ti sjeler! Medlemstallene varierer fra ett medlem til over 800 i Vang JFF.

– Fra gammelt av var det lokalforeninger i hver grend. Samtlige drev sikkert godt i sin tid, men slik er det ikke lenger. Foreningene har blitt for små til å gi medlemmene et skikkelig tilbud, understreker Pedersen.

Tidligere hadde de fleste lokalforeningene i Hedmark grunneieravtaler hvor fisk- og viltforvaltningen ble utført av foreningens medlemmer. Flere av disse avtalene er nå borte, samtidig som mange foreninger sliter med rovdyrproblematikk.

– Grunnlaget for drift blir da fort ødelagt. Dermed mister også fisk- og viltforvaltningen kompetansen som foreningene sitter på, forklarer Pedersen.

“Varige medlemmer kommer om det er gode aktivitetstilbud, ikke pga. vervekampanjer som Fiskesommer.”

Svein Arve Pedersen

En håndfull medlemmer
At Bygde-Norge er i ferd med å tømmes for folk, får selvsagt også konsekvenser for NJFF-arbeidet.

– Det er helt naturlig at lokalforeningene sliter.

Pedersen viser til Trysil, der det for få år siden var hele 14 lokalforeninger. Nå er tallet nede i elleve.

– Med tiden ender vi kanskje opp med én lokalforening i Trysil.

I Engerdal kommune har fire av fem lokalforeninger færre enn åtte medlemmer. Alle foreningene har tidligere vært større og driftigere.

Selv om Femund JFF i Engerdal har i overkant av 60 medlemmer, gjennomførte de siste årsmøte i 2012 og driver på kanten av forbundets vedtekter.

Lokalforeninger må jobbe for å skaffe medlemmene jaktterreng lokalt. Uten avtaler med grunneierne, vil foreningene forvitre, hevder Svein Arve Pedersen i NJFF-Hedmark.

Skaff grunneieravtaler
– Hvorfor har det ikke vært tatt tak i dette tidligere?

– Nei, det er en forsømmelse både fra sentralt hold og fylkeslag, men nå håper vi å slå sammen foreningene i Engerdal til én slagkraftig forening. Målet i Engerdal er å spikre avtaler med Engerdal fjellstyre og Statskog. Jeg har vært på flere møter der oppe, og iveren er stor.

– Hva kjennetegner lokalforeninger som driver godt?

– De har grunneieravtaler. Klarer lokalforeningene å hanke inn avtaler med Statskog, fjellstyrer eller andre grunneiere, er mye gjort. Uten slike avtaler vil foreningene forvitre, påpeker Pedersen.

Et eksempel i så måte er Ljørdalen JFF i Trysil, som hadde en forvaltningsavtale med Borregård Skoger og senere Statskog i ørretelva Ljøra.

Besøk fra Hvalstad
Så lenge avtalen varte ved, var det full fart i foreninga. Så ble avtalen skrotet, og foreninga falt sammen som et korthus.

– Kompetansen innen jakt og fiske i våre lokalforeninger er enorm. Jeg er overbevist om at de langt fleste grunneiere ser nytten av denne kunnskapsbanken.

Pedersen er også opptatt av at avstanden mellom NJFF- leddene må bli kortere. Han forteller om en tur til sørfylket i våres, hvor opplæringssjef Bjarne Oppegård og organisasjonskonsulent Silje Klæbu deltok fra Hvalstad.

– Foreningene hadde aldri ventet å få besøk fra Hvalstad, men det ble en kjempeopplevelse for samtlige. Folk er virkelig stolte over å vise frem lokalforeningene. Vi fikk et godt innblikk i hva foreningene bedriver av aktiviteter og hvilke foreninger som har utfordringer. Det er på denne måten avstanden mellom lokalforeninger, fylkeslag og sentralt hold kan bli mindre, påpeker Pedersen.

Må ut til lokalforeningene
– Lever lokalforeninger, fylkeslag og NJFF sentralt litt sine egne liv?

– Ja, også fylkeslagene har vært for lite flinke til å være ute hos lokalforeningene. Dette prøver vi å gjøre noe med nå.

Pedersen fremhever Norgesmesterskap som viktige arenaer å møtes på, samt De nordiske jakt- og fiskedagene på Elverum – landets største møteplass for jakt- og fiskeinteresserte, årlig i begynnelsen av august.

– Personlig syns jeg NJFF gjør for lite ut av jakt- og fiskedagene på Elverum. Dette er arenaen hvor medlemmene og tillitsvalgte på alle nivåer kan møtes.

– Hva er det viktigste å huske på som tillitsvalgt?

– At man ikke glemmer at man jobber for medlemmene! En lokalforeningsleder bør f.eks. gi folk tillit og ansvar, ikke bare mase når det trommes sammen til dugnad.

Selv var Svein Arve Pedersen leder i Vang JFF i perioden 2001–2013. Da han overtok ansvaret var foreningen lukket og talte 460 medlemmer, som visste lite hva styret og foreningen styrte med.

Vang JFF i Hedmark har et rikt tilbud til jakt- og fiskeinteresserte, samt grunneieravtale med Vang Almenning. Her fra årets NM-elg, som Vang JFF arrangerte.

Rekende på ei fjøl
– Så forsøkte vi å åpne opp; sendte ut styremøtereferat og informerte om våre aktiviteter. Medlemmene kom rekende på ei fjøl. I 2013 var foreningen oppe i drøyt 800 medlemmer.

– Hadde dere vervekampanjer som f.eks. Fiskesommer?

– Ja, men slike medlemmer forsvinner raskt. Du kan dele ut fint informasjonsmateriell og gaver, men det hjelper ikke. Medlemmene våre kom av seg selv pga. aktivitetstilbudet. Dette er solide medlemmer som blir værende.

Pedersen har mer tro på andre nyvinninger som jakt- og fiskeskolen for barn og ungdom, jaktskytterskoler og introjakt/fiske.

– Det er viktig at barn og unge får smaken på jakt, fiske og friluftsliv.

– Hvilke aktiviteter kan dere skilte med i Vang JFF?

– Alt du kan tenke deg av jakt-, fiske-, friluftsliv- og barneaktiviteter. Dessuten har vi grunneieravtale om jakt og fiske med Vang Almenning. Vi kan tilby det meste, bortsett fra kystaktiviteter, smiler Svein Arve Pedersen.

Statskog:

Avtalen med Ljørdalen JFF i Ljøra tok slutt fordi aktiviteten i foreningen nærmest opphørte, sier Jo Inge Breisjøberget i Statskog.

– Ikke vi som sa opp avtalen

Oppdraget vårt er å sikre allmennheten tilgang til jakt, fiske og friluftsliv til fornuftige priser. Hvor du kommer fra, eller om du er medlem i en forening, er ikke avgjørende for om du slipper til på statsgrunn.

Det sier fagsjef jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.

– Det blir derfor problematisk å overlate forvaltningen av våre ressurser og arealer til andre, selv om vi har stor respekt for den jobben NJFF legger ned rundt omkring i landet.

– Hvorfor ble forvaltningsavtalen med Ljørdalen JFF i Trysil om Ljøra vraket?

– Det var ikke Statskog som sa opp avtalen. Slik vi oppfattet det, endte avtalen fordi aktiviteten i lokalforeningen nærmest opphørte.

Breisjøberget presiserer at Ljøra fortsatt inngår i fiskekortet til Trysil Fellesforening for jakt og fiske (sammenslutning av ni lokale NJFF- foreninger, jour.anm).

– Vi bidrar med midler til fiskeoppsyn gjennom denne foreningen, sier Jo Inge Breisjøberget.

Felles mål i fjellet

NJFF og Norges Fjellstyresamband har nylig fornyet en femårig samarbeidsavtale. – Vi ser på samarbeidet med NJFF og alle dets lokalforeninger som svært viktig, sier leder i Fjellstyresambandet, Jan Olav Solstad, til njff.no. Samarbeidsavtalen bygger på at NJFF og Fjellstyresambandet har grunnleggende felles mål, og at Fjellstyresambandet forvalter svært viktige områder for NJFFs medlemmer.

Powered by Labrador CMS