Annonse

Allmennhetens adgang

Miljø­direktoratet skjerper kravene

Nå skal allmennheten sikres god adgang i behandlede laksevassdrag. Hvis ikke, kan elver som Lærdalselva og Ekso bli stengt.

Publisert

Denne artikkelen er over fem år gammel.

Ekso Elveeigarlag i Hordaland har fått kniven på strupen etter at Miljødirektoratet krever god allmenn tilgang til laksefiske i elva, samt tak for makspris. Ellers vil elva bli stengt for fiske i 2018.

I et brev til grunneierlaget står det at minst 50 prosent av fisket i det kalkede vassdraget skal være allment tilgjengelig, med makspris på 600 kroner for et dagskort. Videre heter det at fisket skal være av minst like god kvalitet som det øvrige fisket i vassdraget. Hvis ikke dette er på plass innen 1.mars, vil elva bli stengt.

Leder i Ekso Elveeigarlag, Knut Eirik Møster, sier til Jakt & Fiske at de har sendt et svar til Miljødirektoratet. Der foreslår grunneierlaget bl.a. å ha fiskekortpriser på 1500 kroner for et tolvtimerskort.

Ikke hørt noe

– Men Miljødirektoratet krever at et dagskort skal koste maks 600 kroner?

– Det mener jeg blir for lite for å drifte elva på en forsvarlig måte. Det er tross alt bare fem stenger tilgjengelig på det aktuelle strekket.

I Miljødirektoratet opplyser Stig Johansson at de drøfter om forslaget fra elveeierlaget er godt nok, men saken er ikke ferdigbehandlet når Jakt & Fiske går i trykken.

Lærdalselva ble friskmeldt i høst, etter at staten totalt har brukt rundt 100 millioner kroner i gyrobekjempelsen.

Lokalt er det imidlertid ikke tilrettelagt noe opplegg for å sikre allmennhetens adgang i den verdensberømte elva.

– Nei, vi har ikke hørt noe fra Miljødirektoratet. Vi må først ha en diskusjon internt i elveeierlaget, og se nøye på det juridiske grunnlaget, sier leder i Lærdal elveeigarlag, Lasse Sælthun.

Powered by Labrador CMS