Færder nasjonalpark ble åpnet i 2015 for å bevare et større naturområde. Likevel pågår det utbredt yrkesfiske med bunntråling i området. Foto: dreamnordno/iStockphoto

Utbredt fiske i vernede havområder i Norge

I flere av havområdene som Norge har vernet, pågår det til dels utbredt fiske. Dette mener Havforskningsinstituttet strider mot internasjonale regler.
13. april 2021

Blant fiskeaktiviteten som pågår i vernede norske farvann, er bunntråling, noe som kan ødelegge havbunnen i mange år og fører til enorme klimagassutslipp, melder  NRK.

Ifølge internasjonal standard kan ikke områder det bunntråles i kalles vernet i det hele tatt, ifølge en rapport fra Havforskningsinstituttet.

– Vi sender et feil signal om hvor godt Norge beskytter sine hav og kystområder. Vi må være mer ærlige. Norge har på langt nær så strengt vern som vi kommuniserer internasjonalt, sier forsker Alf Ring Kleiven ved Havforskningsinstituttet.

En gjennomgang NRK har gjort viser at det er lov å fiske i alle Norges vernede havområder. 

Miljødirektoratet mener likevel de har rapport verneområdene i den kategorien som beskriver vernet best, og at inngrepsvernet er ganske strengt.

Klima- og miljødepartementet opplyser at de ikke har rukket å studere rapporten fra Havforskningsinstituttet, men utelukker ikke at de må vurdere om ting kan gjøres annerledes.

Les også dokumentaren 100 års overfiske årsak til kollaps.

Siste fra Fiske

Surna får mer vann

Surna på Nordmøre er det første av landets 53 nasjonale laksevassdrag som har gjennomført revisjon av vannkraftkonsesjonen. Elva får nå mer vann og riktigere vanntemperatur. – Dette er vi fornøyd med, sier Georg Solem, leder i elveeierlaget.
Helhetlig plan for Oslofjorden:

– Gjennomføringen er den store utfordringen

Fiskekonsulent i Norges Jeger- og Fiskerforbund, Øyvind Fjeldseth, er positiv til intensjonene regjeringens tiltaksplan, men sier det vil kreve store ressurser og godt samarbeid mellom flere etater for å realisere den.

– Svært skuffende av fiskeriministeren

Ny forskning peker bl.a på bunntråling som en viktig grunn til at Oslofjorden-Skagerrak sliter. Tidligere NJFF- leder Runar Rugtvedt retter sterk kritikk mot Sjømat- og fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen.

På forsiden nå