ILA-smitte påvist i oppdretts­anlegg

Mattilsynet har påvist laksesykdommen ILA ved et oppdrettsanlegg drevet av Grieg Seafood i Nordkapp kommune i Troms og Finnmark.
Mandag, 27. januar 2020 - 11:40

Smitten er påvist ved sjølokaliteten 15460 Laholmen i Nordkapp kommune, skriver  Mattilsynet.

ILA-smitten ble bekreftet torsdag 23. januar.

– Det vil om kort tid bli opprettet et kontrollområde rundt lokaliteten for å forebygge, begrense og bekjempe sykdommen, opplyser Mattilsynet.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig, smittsom virussykdom hos laks. Alle som ferdes og driver aktivitet knyttet til fiskerioppdrett oppfordres til å vise aktsomhet for å hindre spredning.

– Lokaliteten var allerede under utslakting, og vi vil nå slakte ut anlegget i henhold til riktige ILA-prosedyre, sier kommunikasjonssjef Kristina Furnes i Grieg Seafood til NTB. 

Situasjonen vil ikke påvirke de planlagte slaktevolumene i år. 

Veterinærinstituttet varslet Mattilsynet om mistanke 14. januar. 

Det er samtidig  mistanke om ILA-smitte ved et oppdrettsanlegg i Gildeskål kommune i Nordland.

Emneord: 

På forsiden nå