Pukkellaks - En varslet invasjon

Å lene seg på lokal dugnadsinnsats, og en utredning som skal si noe om trusselbildet i løpet av året, er for defensivt!
26. september 2019

Det internasjonale villaksåret har gitt villaksen mye positiv oppmerksomhet i sommer. Ikke minst Camp Villaks-arrangementene i regi av NJFFs lokalforeninger og elveeierlag ble en suksess, med glade, laksefiskende ungdommer i elver fra nord til sør, og god mediedekning lokalt.

Mange av nyhetsoppslagene skulle vi imidlertid gjerne vært foruten. Årsaken til den mystiske laksedøden i Enningdalselva i Østfold, og i et par andre elver, har vi ennå ikke fått noe svar på. Minst like bekymringsfullt er sommerens invasjon av store mengder pukkellaks, med status som uønsket art i våre elver.

Pukkellaks, som er den minste og mest tallrike av stillehavslaksene, har vært til og fra i nord siden 1960-tallet, i hovedsak i elver i Øst-Finnmark. Det mest skremmende, og nye, er at det i seinere år er registrert både gyting og utvandring av pukkellaks i minst 12 elver Finnmark.

I sommer har det også vært urovekkende mengder pukkellaks i blant annet Altaelva i Vest-Finnmark. Her ble 69 eksemplarer tatt i garn i Killistrømmen i løpet av to timers fiske. Også i elver i Troms og videre sørover er det tatt mye av den svartelistede arten.

Et særtrekk ved pukkellaks, er at den har en strikt toårig livssyklus. Den gyter i august, og er derfor ferdig med prosessen før vår laks. Dette anses som en fordel for norsk villfisk. Etter klekking i elva på våren driver pukkellaksyngelen ut i sjøen, hvor den vokser raskt, og returnerer til elva for gyting, to år seinere.

Samtlige dør etter gyting. Forsker Eva Thorstad ved NINA påpeker at fordi arten har potensial til å bli så tallrik, kan den på sikt også være kapabel til å fortrenge vår atlantiske laks.   

Allerede i juni advarte fylkessekretær Linda Hølvold i NJFF-Finnmark om at pukkellaksen som invaderte mange av elvene våre i 2017, kunne komme tilbake i hopetall denne sommeren – og at beredskapen var altfor dårlig.

Sommerens invasjon var i så henseende varslet, men later likevel til å ha kommet litt som julekvelden på kjerringa for forvaltningen. Sør-Varanger JFF, som forpakter fire lakseelver på vegne av Finnmarkseiendommen, har fjernet henholdsvis 1200 og 1000 pukkellaks i Karpeelva og Klokkerelva med garn og feller i sommer. Men med det innsiget som har vært av pukkellaks, forventer vi at også Miljødirektoratet tar grep.

Å lene seg på lokal dugnadsinnsats, og en utredning som skal si noe om trusselbildet i løpet av året, er for defensivt!

Siste fra Fiske

Norge - feriefiskelandet:

Her finner du ferieørreten

Er det prikkete ørret du er ute etter, er Norge et ypperlig ferieland. I år blir det trolig bedre plass i ørretelvene, da antallet utlendinger trolig blir langt færre. Her er våre førstevalg!

Opptegnelser fra kjelleren om wobblerens egnethet til laksefiske

Vi trodde vi kunne litt om laksefiske med wobbler. Det var før vi havnet i en kjeller på Ålgård.

Her tar du tidliglaksen

Ingen er blankere, sterkere eller vakrere. Og ingen fisk har større status enn en storlaks tatt i mai eller 1. juni.

På forsiden nå