Pukkellaks - En varslet invasjon

Å lene seg på lokal dugnadsinnsats, og en utredning som skal si noe om trusselbildet i løpet av året, er for defensivt!
26. september 2019

Det internasjonale villaksåret har gitt villaksen mye positiv oppmerksomhet i sommer. Ikke minst Camp Villaks-arrangementene i regi av NJFFs lokalforeninger og elveeierlag ble en suksess, med glade, laksefiskende ungdommer i elver fra nord til sør, og god mediedekning lokalt.

Mange av nyhetsoppslagene skulle vi imidlertid gjerne vært foruten. Årsaken til den mystiske laksedøden i Enningdalselva i Østfold, og i et par andre elver, har vi ennå ikke fått noe svar på. Minst like bekymringsfullt er sommerens invasjon av store mengder pukkellaks, med status som uønsket art i våre elver.

Pukkellaks, som er den minste og mest tallrike av stillehavslaksene, har vært til og fra i nord siden 1960-tallet, i hovedsak i elver i Øst-Finnmark. Det mest skremmende, og nye, er at det i seinere år er registrert både gyting og utvandring av pukkellaks i minst 12 elver Finnmark.

I sommer har det også vært urovekkende mengder pukkellaks i blant annet Altaelva i Vest-Finnmark. Her ble 69 eksemplarer tatt i garn i Killistrømmen i løpet av to timers fiske. Også i elver i Troms og videre sørover er det tatt mye av den svartelistede arten.

Et særtrekk ved pukkellaks, er at den har en strikt toårig livssyklus. Den gyter i august, og er derfor ferdig med prosessen før vår laks. Dette anses som en fordel for norsk villfisk. Etter klekking i elva på våren driver pukkellaksyngelen ut i sjøen, hvor den vokser raskt, og returnerer til elva for gyting, to år seinere.

Samtlige dør etter gyting. Forsker Eva Thorstad ved NINA påpeker at fordi arten har potensial til å bli så tallrik, kan den på sikt også være kapabel til å fortrenge vår atlantiske laks.   

Allerede i juni advarte fylkessekretær Linda Hølvold i NJFF-Finnmark om at pukkellaksen som invaderte mange av elvene våre i 2017, kunne komme tilbake i hopetall denne sommeren – og at beredskapen var altfor dårlig.

Sommerens invasjon var i så henseende varslet, men later likevel til å ha kommet litt som julekvelden på kjerringa for forvaltningen. Sør-Varanger JFF, som forpakter fire lakseelver på vegne av Finnmarkseiendommen, har fjernet henholdsvis 1200 og 1000 pukkellaks i Karpeelva og Klokkerelva med garn og feller i sommer. Men med det innsiget som har vært av pukkellaks, forventer vi at også Miljødirektoratet tar grep.

Å lene seg på lokal dugnadsinnsats, og en utredning som skal si noe om trusselbildet i løpet av året, er for defensivt!

Siste fra Fiske

Det kan være krevende å lande ei sprelsk kveite. En skikkelig landingskrok er til stor hjelp. Foto: Tommy Egra
Fiskertips:

Kveitefiskes hemmeligheter

Få andre arter langs kysten har skapt så drøye fiskehistorier og brukket flere fiskestenger enn kveita. Her forteller vi deg hvordan du lykkes.
Sommeren er høysesong for å fiske med tørrflue i de mange skogstjernene som byr på vak i vårt langstrakte land. Foto: Sondre H. Breian
Guide:

Slik fisker du med tørrflue i skogstjern

Flua lander silkemykt på vannspeilet tett på land, før den forsvinner i et elegant vak. Her er rådene for å komme i gang som tørrfluefisker.
Bortsett fra at noen vil få ødelagt fiskesesongen, vil ikke lavt vannivå i magasinene være dramatisk for fiskebestandene på kort sikt, ifølge fiskeforsker Børre Kind Dervo. Foto: Atle Skjelde
Nedtappede vannmagasiner:

– Dette takler fiskebestandene

Hva betyr de sterkt nedtappede vannmagasinene for fiskebestandene? Ikke all verden på kort sikt, ifølge Børre Kind Dervo ved Norsk institutt for naturforskning (NINA).

På forsiden nå