Hva er historien til denne kjempen? Laksen var over magiske 20 kilo og ble tatt på Gartland i Namsen. Foto: Harald Rossetnes

Hjelp villaksen: Ta skjell­prøver i sommer

Fiskeskjellet er stint av informasjon som lakseforskerne har stor nytte av. Viten om laksen er viktig for å sikre en bærekraftig forvaltning i framtiden. Derfor bør du bli med på en skjelldugnad i sommer!

Villakskonferansen i Trondheim i januar viste med all tydelighet alle de spennende mulighetene dagens lakseforskere har, med nye avanserte analysemetoder som henter ut stadig mer informasjon av skjellet. DNA-, isotop- og grunnstoffanalyser samt vekstmønster kan i dag benyttes til et utall av forskningsprosjekt for å avsløre nye informasjon om fiskens liv.

Forskningsprosjektene omhandlet alt fra sporing av laksens vandringer, blant annet ved hjelp av isotoper, effekten av genetisk innblanding av oppdrettsfisk i kultivert fisk, sporing av rømt oppdrettslaks ved bruk av DNA og grunnstoffanalyser, samt andeler av genetisk innblanding av rømt fisk.

Lista er lang og resultatene imponerende. Alt dette, og mer til, framkommer med utgangspunkt i laksens skjell, som er en fantastisk «informasjonskilde». Alt som kreves av deg som laksefisker, er en skjellkonvolutt påført noen viktige data, med en skjellprøve av laksen når den er trygt på land.

Kunnskapsbank
Fiskeskjell er stint av informasjon, som enkelt kan samles inn og lagres i lang tid med minimale kostnader. Allikevel samler vi inn kun en brøkdel av tilgjengelig materiale av denne fantastiske kunnskapsbanken. Mang en forsker skulle gjerne hatt tilgang til skjellmateriale fra tidligere år, for sammenlikningen skyld. Husk at dagen i dag er historie i morgen.

I Norge fiskes det årlig ca. 150 000 villaks i elvene, mens ca. 100 000 ved sjølaksefisket. Av dette avlives alt fra sjølaksefisket, og 70–80 prosent av det som tas i elvene. Dette gir potensielt rikelig med skjell til framtidig forskning, men i realiteten er det ganske begrenset med prøver som tas.


På levende fisk nappes skjellene enkelt ut med en tang, og legges rett i konvolutten.

Ønsker flere prøver
I forbindelse med dagens laksefiske i elv og sjø kreves det bare unntaksvis skjellprøver fra avlivet fisk. Som regel skjer dette i sammenheng med forskningsprosjekt eller som ledd i dokumentasjon i en oppbyggingsfase.

Hvorfor tar vi ikke prøver av all avlivet laks? Forskere med begrensede ressurser til sine prosjekt, sikrer seg skjell fra et tilstrekkelig antall fisk, men har ikke ressurser til å samle inn den mengde skjell man gjerne skulle ha hatt.

Det blir neppe tilgjengelig for mye skjell i framtiden, samtidig som framtidens forskere skulle ønske de hadde tilgang til skjell fra gamle dager: Det vil si fra i dag!

Emneord: 

Siste fra Fiske

Norge - feriefiskelandet:

Her finner du ferieørreten

Er det prikkete ørret du er ute etter, er Norge et ypperlig ferieland. I år blir det trolig bedre plass i ørretelvene, da antallet utlendinger trolig blir langt færre. Her er våre førstevalg!

Opptegnelser fra kjelleren om wobblerens egnethet til laksefiske

Vi trodde vi kunne litt om laksefiske med wobbler. Det var før vi havnet i en kjeller på Ålgård.

Her tar du tidliglaksen

Ingen er blankere, sterkere eller vakrere. Og ingen fisk har større status enn en storlaks tatt i mai eller 1. juni.

På forsiden nå