Annonse

Snart kan du sjekke fellene dine elektronisk

Nyhet, Ryddigere fellefangst.
Miljødirektoratet har utarbeidet en komplett liste over hvilke feller som er tillatt brukt på den enkelte art.

Fra 1. april blir det tillatt med elektronisk tilsyn av feller som fanger viltet levende. Lista over hvilke feller du kan benytte er klar.

Publisert Sist oppdatert

Elektronisk tilsyn, i form av et viltkamera på fangstplassen, kan nå erstatte fysisk sjekk av alle feller som fanger viltet levende. Dette vil i praksis bety at du kan sjekke mulig fangst fra godstolen hjemme. 

Ved fangst av villsvin, gaupe og jerv skal det i tillegg til kamera benyttes elektronisk fellevarsling, hvor du varsles dersom det er fangst i fella.

Miljødirektoratet har åpenbart merket seg at tilgangen på gode kameraløsninger og muligheten for elektronisk overvåking har blitt mye bedre de seinere årene, og har tatt dette inn i de nye reglene om fellefangst, gjeldende fra 1. april 2024.

Mange modeller

Det viktigste er at vi får på plass ei liste over hvilke feller som er tillatt å benytte på den enkelte art. Det vil sørge for en mer human fangstutøvelse, og økt samfunnsaksept,

påpeker Olav Greivstad, viltkonsulent i Norges Jeger- og Fiskerforbund. For fangst av mår, vil et 20-talls ulike modeller bli tillatt. Ved levendefangst av rev, er fire felletyper tillatt, mens 26 felletyper som avliver mink er godkjent. 

Framover er det krav om at alle feller skal stå i kasser. Greivstad oppfordrer den som har lyst til å prøve fangst til å sette seg godt inn i regelverket for utplassering av feller og merking av fangstredskapet. 

Detaljer om redskap tillatt til fangst finner du på:  Miljodirektoratet.no/aktuelt/fagmeldinger/2023/november.

Powered by Labrador CMS