EU vil redde biene

Hver tiende bie- og sommerfuglart trues av utryddelse, og EU-kommisjonen lanserer nå en redningsplan.

Publisert

Pollinerende insekter som bier er helt avgjørende for matproduksjon og mangfold i naturen, men forurensning, bruk av sprøytemidler, invaderende arter, urbanisering og klimaendringer truer bestanden.

EU-kommisjonen foreslår nå en sjuårsplan for å snu utviklingen og vil blant annet overvåke insektbestanden nøye i de 27 medlemslandene.

Kommisjonen vil ha redusert bruk av plantevernmidler og forby enkelte helt. De vil også ha tiltak for å forbedre habitater for pollinatorer både i jordbruksområder og byer.

Forslaget må godkjennes av EU-parlamentet og EU-rådet som representerer medlemslandenes regjeringer, og målet er å snu utviklingen innen 2030.