ulovlig jakt

Tre brødre ble dømt for ulovlig elgjakt i flere vald på Statskogs eiendom Sølvverket i Kongsberg. Brødrene anket dommen, og har fått lavere straff i Borgarting lagmannsrett. (Hunden på bildet brukes på lovlig jakt). Foto: Torgeir W. Skancke

Vil anke ulovlig elgjakt til Høyesterett

Kongsberg kommune anker tingrettens avgjørelse om elg-erstatning. – Viktig juridisk prinsipp, sier advokat.
De tre brødrene som ble dømt til fengsel og tap av jaktrett i fem år for ulovlig elgjakt, får en ny rettsak i Borgarting lagmannsrett for å vurdere straffeutmålingen. Illustrasjonsfoto: Torgeir W. Skancke

– Bra med fokus på miljøkriminalitet

NJFF mener det er viktig for jegernes tillit utad at ulovlig jakt straffeforfølges.
Tre brødre ble dømt for ulovlig elgjakt i flere vald på Statskogs eiendom Sølvverket i Kongsberg. Brødrene anket dommen, og har fått lavere straff i Borgarting lagmannsrett. (Hunden på bildet brukes på lovlig jakt). Foto: Torgeir W. Skancke

Fikk lavere straff for ulovlig jakt

Borgarting lagmannsrett er ferdig med ankesaken om tre brødre som bedrev ulovlig elgjakt ved Kongsberg. – Riktig med straffereduksjon, mener advokat.
De tre brødrene som ble dømt til fengsel og tap av jaktrett i fem år for ulovlig elgjakt, får en ny rettsak i Borgarting lagmannsrett for å vurdere straffeutmålingen. Illustrasjonsfoto: Torgeir W. Skancke

Ny runde i retten for ulovlig elgjakt

De tre brødrene som ble dømt til fengselsstraff og tap av jaktretten i Buskerud tingrett, får en ny runde i retten der straffeutmålingen skal vurderes.