OECD

OECD: Ufordrende for Norge å bli mer bærekraftig

Norge har økonomiske midler til å fremskynde overgangen til et mer bærekraftig samfunn, men står overfor en lang rekke utfordringer, fastslår OECD i ny rapport.