hummer

112 ulovlige teiner beslaglagt i Møre og Romsdal

I dagene før hummerfisket starter er det beslaget 112 ulovlige teiner i Møre og Romsdal.

Storaksjon mot ulovlig hummerfiske i Sunnhordland

Helgen før hummersesongen starter ble over 225 ulovlige hummerfangst-redskaper beslaglagt i en storaksjon i Sunnhordland.

Politiet anmelder ulovlig hummerfiske – fylte båten med ulovlig utstyr

Politiet, Statens naturoppsyn og Fiskeridirektoratet gjennomførte denne uken en storstilt aksjon mot ulovlig hummerfiske. Det endte med storfangst.