elefant

«Slakteren i Nouabalé-Ndoki» dømt til 30 års straffarbeid for krypskyting

En krypskytter i Kongo-Brazzaville er dømt til 30 år med straffarbeid for å ha drept elefanter i nasjonalparken Nouabalé-Ndoki nord i landet.