Digital våpensøknad

Nå trenger politiet din hjelp!

Nå kan du bidra til å forbedre løsningen for digital våpensøknad.
Nå kan du bidra til å forbedre løsningen for digital våpensøknad.

Lei av behandlingstid på våpensøknader? Nå kan du hjelpe politiet med å gjøre den digitale søknadsprosessen bedre.

Publisert Sist oppdatert

Det har vært mulig å levere digital våpensøknad siden september 2021.

Likevel har det til tider vært meget lang behandlingstid av våpensøknader i enkelte av landets politidistrikt. Regjeringen brukte i fjor 10 millioner kroner på å korte ned behandlingstiden.

I dag er det slik at digitalt innsendte søknader må behandles manuelt ved våpenkontorene. I et pågående utviklingsprosjekt, jobber nå politiet med å digitalisere saksbehandlingen.

Den første delen av prosjektet handler om å lage et saksbehandlingsverktøy som snakker sammen med jegerregisteret hos Brønnøysund, politiets egne register, søkerens digitale postkasse hos Altinn og skatteetaten.

Sistnevnte er viktig fordi skattemyndighetene i fremtiden overtar ansvaret for å innkreve gebyret for våpensøknaden.

– En av forsinkelsene ved dagens behandling av våpensøknader, er innkreving av gebyret for våpensøknaden. Politiet skal egentlig ikke ha disse pengene. De skal videre til skattemyndighetene. Nå kan vi sende ut tillatelser på godkjente søknader uten å måtte få en bekreftelse på at gebyret er innbetalt, sier Knut Ertresvaag hos politiets IT-Enhet.

Brukertesting

Høres det flott ut? Nå kan du som våpensøker hjelpe politiet med å teste ut og gjøre den nye søknadsprosessen enda bedre. Politiet trenger flere forsøkskaniner for å brukerteste løsningen.

Du må kunne svare «ja» på følgende spørsmål for å bli vurdert som tester:

  • Du er folkeregistrert i Agder eller Nordland
  • Du skal søke om å erverve et jaktvåpen
  • Søknaden må være reell
  • Du må ha fylt 18 år og stå oppført i jegerregisteret

Både førstegangskjøpere og personer som allerede har en våpengarderobe, kan melde seg som testere.

Har du lyst til å bidra? Bruk dette påmeldingsskjemaet for å melde din interesse.