sjøørret

Én tredjedel av undersøkt sjøørret hadde dødelige mengder lakselus på seg, viser den foreløpige rapporten fra den nasjonale overvåkningen av lakselus på vill laksefisk (NALO). Foto: Rune Nilsen / Havforskningsinstituttet
Havforskningsinstituttet:

1 av 3 undersøkte sjøørret har dødelige mengder lakselus

Den foreløpige rapporten om lakselus på vill laksefisk viser at 2/3 av undersøkt sjøørret er infisert av en mengde lus som kan gi negative effekter.
Ingen av elvene på Vestlandet kan vise til en sjøørretbestand i svært god tilstand. Her «nattjakt» i Eio, i bunnen av Hardangerfjorden. Foto: Atle Skjelde

Sjøørretens anadrome levemåte kan forsvinne

Situasjonen er alvorlig både for villaksen og sjøørreten, men hva skjer hvis det ikke skjer noe?
Fersk sjøørret stekt i panne rett på svaberget. Som tilbehør kan du prøve asparges og pasta du kokte kvelden i forveien. Foto: H2W STUDIO
Oppskrift på sjøørret:

Over bekken etter saltvann

Tiden er moden for å knipe en sølvblank sjøørret. Og du trenger ikke ha dårlig samvittighet for å nyte den i strandkanten.

Mat

Guide:

Slik overlister du sjøørreten

Sjøørreten er lunefull. Vår ekspert veileder til hvor, når og med hva for hyppigere hogg.

Gir sjøørreten en hjelpende hånd

– Fire bekker på Nesheimsdeltaet i Øvre Granvin er restaurert. Produksjonsarealet til sjøørreten har økt vesentlig, ivrer villfiskentusiast Sven-Helge Pedersen.

Kraftige reaksjoner på planer om stamfisk-produksjon av sjøørret

Investeringsselskapet Grundvågen AS på Smøla søker om å starte stamfiskproduksjon av sjøørret. Det er svært dårlig nytt for en allerede truet sjøørretbestand langs kysten, mener NJFF.

– Katastrofalt for miljøet

– Sjøørret som oppdrettsfisk er muligens et nytt «eventyr» for industrien, men kan bli en ny katastrofe for miljøet!

Heder til sjøørretprosjekt i Rogaland 

Sjøørretprosjektet Rogaland, med Knut Ståle Eriksen i spissen, er tildelt Rogaland fylkeskommunes miljøvernpris.

NJFF vil øke minstemålet for sjøørret

NJFF går nå inn for å øke minstemålet for sjøørret fra 35 til 40 cm. Også maksmål ses som et mulig grep for å styrke bestandene i enkelte områder.
Helhetlig plan for Oslofjorden:

– Gjennomføringen er den store utfordringen

Fiskekonsulent i Norges Jeger- og Fiskerforbund, Øyvind Fjeldseth, er positiv til intensjonene regjeringens tiltaksplan, men sier det vil kreve store ressurser og godt samarbeid mellom flere etater for å realisere den.
Oslofjorden:

– Også sjøørreten trenger førstehjelp

Det sier Bjørn Tore Kjølholt, i NJFF-prosjektet «Sjøørretriket», som hilser regjeringens nye tiltaksplan for Oslofjorden velkommen.

Ødelagte sidebekker stopper sjøørreten

Menneskelig aktivitet har ødelagt store deler av områdene sjøørreten bruker til å formere seg i sidebekkene til Gaula. Å bevare det som er igjen av leveområdene kan redde sjøørreten i vassdraget.
Tid for sjøørret:

Fem sikre stikk med haspel

Det er ikke så vanskelig å lure sjøørreten. Bare du vet hvordan det gjøres. Her er fem vinnertips som (nesten) garanterer fangst.

Fusta – sommerens førstevalg

Fusta på Helgeland har av forståelige grunner blitt mange laksefiskeres nye lekegrind …
Sjøørretriket:

– Vi skal gjøre det lett å hjelpe sjøørreten

Det sier sjøørretveileder Bjørn Tore Kjølholt, som med NJFF-prosjektet «Sjøørretriket» skal ta et krafttak for sjøørreten i Oslofjorden.
Fiskertips:

Frist sjøørreten på isen

Det er et vakkert og stille fiske, og så enkelt at alle får det til. Bare isen spiller på lag …

Sider