politikk

Ytring:

Ta vare på fellesskapets skog

Arbeiderpartiet vil stoppe høyreregjeringens utsalg av skogeiendommer i Statskog, skriver Bjørnar Skjæran, nestleder i Arbeiderpartiet
Dokumentar – valget 2021: Tap av leveområder

Nedbygging av natur er blitt enklere med regjeringen Solberg

Ødeleggelse av natur er i et globalt perspektiv den klart største trusselen mot artsmangfoldet. Hvordan står det til her til lands? Månedens hovedsak viser hvordan regjeringen Solberg har jobbet systematisk gjennom åtte år for å gjøre det enklere å bygge langs kysten, i fjellet og i skogen.
Her er regjeringens svar på kritikken

– Feilaktige påstander

Statssekretær Heidi Nakken (H) avviser at det er gjennomført liberalisering i lovverket eller føringer som svekker hensynet til naturmangfoldet.