Miljø

Forsknings­utstyr tok livet av og skadet flere bjørner

Forskere opererte inn implantater for å spore bjørn. Nå viser det seg at implantatet førte til store smerter, og to av bjørnene døde.
Kommentar:

Etter eit likfunn

Naturen har eit stort apparat for å ta seg av dei daude. Fylkesmannen i Hedmark har ikkje oppdaga dette. Han har pålagt alle kommunar å syta for at alt slakteavfall vert samla og sendt til Norsk Gjenvinning, skriv Torstein Storaas.

Hver femte villaks i Stjørdals­elva har oppdretts­gener

I år var andelen laks som var avkom av oppdrettslaks i Stjørdalselva på 19 prosent. Snittet for de siste fem årene har vært 12 prosent.

Dette betyr statsbudsjettet for jegere og fiskere

Siv Jensen la nylig fram det som kan være hennes siste statsbudsjett som finansminister i Erna Solbergs regjering. Jakt & Fiske ser på hvilke budsjettposter som kan få betydning for deg.

Regjeringen vil øke inn­satsen mot fremmede arter

Regjeringen gir 10 millioner kroner ekstra til tiltak mot skadelige fremmede arter i naturen. Pukkellaksen som invaderte norske elver i 2017 er vurdert som en alvorlig trussel.

Hjerkinn skytefelt innlemmes i nasjonalpark

Det nedlagte skytefeltet på Hjerkinn blir denne måneden en del av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark.

Norge lover millioner til rensing av verdenshavene

Norge lover 400 millioner ekstra til arbeidet med å rense verdenshavene for plastavfall.

Villsvin kan spre seg langs kysten av Sør-Norge til Trøndelag

Fôring av villsvin er den viktigste årsaken til at dyret sprer seg i Norge. Lavlandet langs kysten opp til Trøndelag gir dyret gode levekår, viser en rapport.

Viltet vemmes av varmen

Langvarig hete og skogbranner trenger ikke nødvendigvis å bety krise for viltet, men det blir sannsynligvis dårligere produksjon av både hjortevilt og fugl.

Slakter villaks­rapportering og krever strengere luseregler

– Norge rapporterer at vi har innført et trafikklys-system, men vi blir ikke målt på hvordan det virker, sier NJFFs Øyvind Fjeldseth.

Sjøørret­bekkene utraderes

Sjøørreten sliter i bekkene i Midt-Norge. I tillegg til stort lusepress i sjøen, reduseres andelen friske sjøørretbekker for hvert år. Nå haster det med tiltak som virker, advarer NINA.

Totalfredning av torsken i sør?

Det står nå så dårlig til med torsken i Oslofjorden–Skagerrak, at Fiskeridirektoratet går til det drastiske skrittet å foreslå totalfredning fra 2019.
CWD-trusselen:

Overser fag­miljøenes råd

Viltbiolog Tor Punsvik retter knallhard kritikk mot regjeringens oppfølgende tiltak for saueholdet i Nordfjella og CWD-trusselen.

Dårligere vannkvalitet i Oslofjorden

Utslipp fra jordbruk og kloakk fra husholdninger langs fjorden er hovedårsakene til at vannkvaliteten i Oslofjorden forringes, ifølge en ny rapport fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA).

Sider