Miljø

Da ørreten erobret verden

Vår hjemlige ørret, som går under det latinske navnet Salmo trutta, er den eneste laksefisken som har dannet bestander på alle kontinenter - unntatt Antarktis. Hvordan i all verden klarte den det?

Største avskoging i Brasil på ti år

Fra august i fjor til juli i år har 790.000 hektar skog gått tapt i Brasil, melder landets myndigheter. Det er den største avskogingen i landet siden i 2008.

Antallet rovdyr­skader høyeste siden 2014

Tallet på sau og lam som er dokumentert skadd av rovdyr i år er det høyeste siden 2014. Ulv står for nesten halvparten.

Ny hval med plast i magen funnet i Indonesia

En død hval med plastflasker, plastposer, plastkopper, et par flip-floper og annet plastsøppel i magen er blitt funnet i Indonesia.

Ny rødliste: Alle isbreer i Norge er truet

Alle isbreer i Fastlands-Norge er truet på grunn av klimaendringer. Det viser den nye rødlisten for naturtyper i Norge. Reduksjon i blåskjellbestandene skaper også bekymring.

EU øker presset mot bly

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) foreslår et forbud mot all bruk av blyhagl i våtmarksområder innen EU- og EFTA landene. Ytterligere begrensninger for bruk av blyholdig ammunisjon er også på trappene.

Naturvernere slåss mot flere vindmøller

Norske myndighetene utreder vindkraft på halve Norges landareal. Nå protesterer verneinteressene.

Røya som forsvant

Elverøyene i Kautokeino kommune var unike i nasjonal sammenheng. I dag er over 90 prosent borte som følge av ørret- og harrutsettinger, og harren truer nå med å ta over i store deler av kommunen.

Kenneth Bruvik nominert til ny miljøpris

Kun få dager etter at Bruvik ble tildelt "Gullaksen" er han nominert til Coops miljøpris "Änglamark".
Kommentar:

Friviljug fjellvern

Frivillig skogvern har vore ein suksess. Etter at ordninga vart innført i 2004 er 1,5 millionar dekar skog friviljug verna som naturreservat. Ikkje berre skog treng vern.

5000 liter olje lekket ut i Alnaelva

Brannvesenet anslår at rundt 5.000 liter olje ble lekket ut i Alnaelva i Oslo torsdag kveld. De tror lensene klarte å stanse oljen før den havner i fjorden.

Barn fikk mer kvikksølv i håret av å spise fisk

Barn som spiste mye fet fisk fikk påvist betydelig større mengde kvikksølv i håret, viser en norsk studie. Men evnen til å lære ble ikke påvirket.
Fiskeridirektoratet:

– Omfanget av rømt oppdretts­laks er svært alvorlig

Det sier Lillian Kjæmpenes, seksjonssjef i Fiskeridirektoratet Region Midt. Uttalelsen kommer etter et høyt antall tips om fangst av rømt oppdrettslaks i Midt-Norge. Myndighetene mistenker flere rømninger som ikke er innrapportert.

Massedød av laks i Homla

Mer enn 120 døde laks er funnet i elva Homla i Malvik kommune, praktisk talt hele gytebestanden i elva. Malvik JFF frykter rotenonbehandlingen for å utrydde gjedda i nedbørsfeltet, har skylda.

Hvor tung blir en tiur?

Tiuren er småviltjegerens storvilt. Tunge tiurer stoppes ut som trofeer. Rykter og myter florerer om gigantiske tiurer på seks og sju kilo. Hva vet vi egentlig om de tyngste blant tungvekterne?

Mellom­skarvens diett er endelig avslørt

Analyser av gulpeboller viser at sik står øverst på menyen hos mellomskarven i Gudbrandsdalslågen.

Sider