Miljø

Norgeshistoriens største naturrestaurering på Dovrefjell snart i mål

Restaureringen av det nedlagte skytefeltet på Hjerkinn på Dovrefjell er nå i sluttfasen. 15.000 soldater har gått manngard og fjernet over 4.500 blindgjengere.

Økt naturvern vil lønne seg

En tredjedel av verdens natur kan vernes uten at det svekker økonomien, ifølge ny rapport.
Tema: Klær og miljø:

En bransje i endring?

Tekstilindustrien har måttet tåle knallhard kritikk både for store utslipp og dårlige arbeidsforhold der klær produseres. Vi har spurt tre hjemlige produsenter av turklær og utstyr hvordan de forholder seg til kritikken.
Tema: Klær og miljø:

– Sats på utstyr du blir glad i

– Ta vare på det utstyret du har framfor stadig å kjøpe nytt. Og når du må kjøpe: Gå for utstyr du blir glad i.
Tema: Klær og miljø:

Slik reparerer du turklærne

Hjemme på gården på Gyland sitter Ellen Marie Tesaker i sitt lyseblå kvistværelse, også kalt syrom. Hun mener tiden moden for en revitalisering av symaskin, stoppesopper, nål og tråd.
Tema:

Turklær til miljøbesvær

Hvert år dumper vi 52 000 tonn tekstiler i Norge. Jakka hadde feil farge, buksa fikk en rift. Er det høyere priser som må til for å bremse forbruket? Eller handler det om noe så enkelt som endring av holdninger – og tilgang til nål og tråd?

NJFF skal satse på miljø

NJFF skal øke sitt miljøengasjement fra topp til bunn i organisasjonen, foreslår ei intern arbeidsgruppe.

En tredel av strandsonen er utilgjengelig for folk flest

Hus, veier og jordbruk beslaglegger 30 prosent av strandsonen i Norge og begrenser tilgangen for allmennheten.
Kronikk:

Veistopp for sjøørreten

Sjøørretens tilstand viser at Norge er langt unna vannforskriftens mål om god økologisk tilstand i alle vannforekomster. Oppsatte veisperringer for sjøørretens frie vandring er en av hovedårsakene.
Etterlysning:

Er du en villsanker?

Er du et menneske som høster med lidenskap av naturen? Som med respekt, kjærlighet og ønske om bærekraft, sanker og foredler det andre kanskje ikke ser nytten av? Da kan du være en interessant person for «villsankeren» Øystein Horsberg.
Laksefiske:

Ta skjellprøver i sommer

Dagens analysemetoder kan hente ut stadig mer informasjon av fiskeskjell.

30 skogområder vernet av regjeringen

Regjeringen har i dag vernet 30 skogområder i sju fylker over hele landet. De vernede områdene er tilholdssted for en lang rekke truede arter.

Går mot flertall for å innlemme allemannsretten i Grunnloven

SV får med seg et flertall på Stortinget for å grunnlovsfeste allemannsretten. – Dette er en historisk dag, ifølge partiet.

Flyttet vernet elv uten søknad eller nabovarsling

I Tjeldsund kommune i Troms er ei vernet elv flyttet. – Saken er behandlet av venner og kollegaer i kommunen. En farse, sier Erling Antonsen, en av naboene.
Gruveprosjektet i Førdefjorden:

– Beskyttelsen i de nasjonale laksefjordene er verdiløs

Staten har sagt ja til Nordic Minings omstridte gruveprosjekt ved Førdefjorden. – Å tillate avfallsdumping i nasjonale laksefjorder, viser nok en gang at næringsinteresser trumfer natur, skrev Jakt & Fiske på lederplass i fjor.

Mange vindkraftverk på vei i vest

Det foreligger planer om mellom 400 og 500 vindturbiner i Nordhordland og Gulen. Planen er å bygge sju vindkraftverk mellom Bergen og Sognefjorden.

Sider