Miljø

En tredel av strandsonen er utilgjengelig for folk flest

Hus, veier og jordbruk beslaglegger 30 prosent av strandsonen i Norge og begrenser tilgangen for allmennheten.
Kronikk:

Veistopp for sjøørreten

Sjøørretens tilstand viser at Norge er langt unna vannforskriftens mål om god økologisk tilstand i alle vannforekomster. Oppsatte veisperringer for sjøørretens frie vandring er en av hovedårsakene.
Etterlysning:

Er du en villsanker?

Er du et menneske som høster med lidenskap av naturen? Som med respekt, kjærlighet og ønske om bærekraft, sanker og foredler det andre kanskje ikke ser nytten av? Da kan du være en interessant person for «villsankeren» Øystein Horsberg.
Laksefiske:

Ta skjellprøver i sommer

Dagens analysemetoder kan hente ut stadig mer informasjon av fiskeskjell.

30 skogområder vernet av regjeringen

Regjeringen har i dag vernet 30 skogområder i sju fylker over hele landet. De vernede områdene er tilholdssted for en lang rekke truede arter.

Går mot flertall for å innlemme allemannsretten i Grunnloven

SV får med seg et flertall på Stortinget for å grunnlovsfeste allemannsretten. – Dette er en historisk dag, ifølge partiet.

Flyttet vernet elv uten søknad eller nabovarsling

I Tjeldsund kommune i Troms er ei vernet elv flyttet. – Saken er behandlet av venner og kollegaer i kommunen. En farse, sier Erling Antonsen, en av naboene.
Gruveprosjektet i Førdefjorden:

– Beskyttelsen i de nasjonale laksefjordene er verdiløs

Staten har sagt ja til Nordic Minings omstridte gruveprosjekt ved Førdefjorden. – Å tillate avfallsdumping i nasjonale laksefjorder, viser nok en gang at næringsinteresser trumfer natur, skrev Jakt & Fiske på lederplass i fjor.

Mange vindkraftverk på vei i vest

Det foreligger planer om mellom 400 og 500 vindturbiner i Nordhordland og Gulen. Planen er å bygge sju vindkraftverk mellom Bergen og Sognefjorden.

Jakt & Fiske med ny miljøvennlig emballasje

I forbindelse med utsendelsen av juninummeret av Jakt & Fiske, som du nettopp har mottatt i postkassa, har bladet fått ny emballasje.

Lakselus kan gi svært høy dødelighet på utvandrende laks

Ung laks (smolt) som ble beskyttet mot lakselus hadde 55 ganger høyere overlevelse i havet enn laks som ikke fikk beskyttelse. Den store forskjellen i overlevelse bekrefter at lakselus kan drepe laks i havet.

Nytt utbrudd av mystisk laksesykdom i Enningdalselva

Åpningshelga i Enningdalselva (Berbyelva) i Østfold ble en gedigen skuffelse. Totalt er fire laks med sykdomstegn lik det som herjet laksen i elva i fjor, fisket opp.

Norsk Friluftsliv frykter slitasje og forsøpling på populære turistmål

Svært mange oppgir at de vil besøke blant annet Lofoten, Telemarkskanalen og Geiranger til sommeren. Det bekymrer Norsk Friluftsliv, som frykter stor slitasje.
Kommentaren:

Er vindkraftmotstand egoistisk og bakstreversk?

Den økende motstanden mot vindkraft i norsk natur har fått alarmklokkene til å ring. Ikke bare i energibransjen, men også blant politiske kommentatorer, som ser på slik motstand som bakstreversk og klimafiendtlig.
Leserinnlegg:

Vindturbiner bygges ut i høyt tempo

En forsert utbygging av vindkraft skjer nå med en hastighet få egentlig er klar over. Særlig langs kysten er enestående naturverdier av nasjonal betydning i ferd med å bli industriområder.

3.000 har meldt seg til å rydde strender

På grunn av virusutbruddet har strandryddeaksjoner over hele landet blitt avlyst. Samtidig har over 3.000 personer meldt seg til profesjonelle ryddeteam.

Sider