makrellstørje

Makrellstørje:

Sju tonn til sportsfiske

Fiskeridirektøren har anbefalt at seks tonn makrellstørje skal avsettes til sportsfiske i 2021.

Jakta på verdens sterkeste fisk

Det er mange historier om havet. Denne handler om makrellstørje, giganten som på grunn av overfiske forsvant fra norske farvann, men som nå er tilbake igjen. Nå er det mulig å få denne ikoniske kraftpluggen på stang på norskekysten.

Norsk makrellstørjekvote blir utvidet

Kvoten for fiske av makrellstørje blir nå utvidet til nær 312 tonn. Det åpnes også for mer fritidsfiske, som skal bidra til merking og observasjon av bestanden.

Oppdaget makrell­størje på 233 kilo i oppdretts­merd

Tirsdag ettermiddag oppdaget oppdrettsselskapet Lerøy Midt en makrellstørje i merdene på ett av sine oppdrettsanlegg i Trøndelag.