gås

Jakt effektivt på urbane gjess

Å skyte noen titalls bynære gjess i løpet av et par kveldstimer, krever organisering og disiplin.