gås

Har du kontroll på våre ti bud for bedre gåsejakt tør vi nesten garantere mer felt fugl. Foto: Torgeir W. Skancke

10 tips for bedre gåsejakt

Bestandene av grågås og kortnebbgås er større enn noen gang. Rett utført, kan jakta by på skuddsjanser i fleng. Vi gir deg tipsene for bedre og mer effektiv gåsejakt.
Den danske forskeren Jesper Madsen og kollegene har merket tusenvis av gjess. Foto: Jo Straube
Forskning:

Gåsbusters

Den danske forskeren Jesper Madsen har merket 5000 gjess. Arbeidet har vist seg matnyttig for både jegere og bønder i Norge og Danmark.
NJFF og Bondelaget:

Vil ha mer og bedre gåsejakt

Bestanden av grågås og kortnebbgås er fortsatt i vekst, og fører til økte beiteskader. Bondelaget håper flere jegere oppdager gjessenes verdi som matvilt. 
Matoppskrift:

Pinnegås

Det sitter langt inne å vri på juletradisjoner, men i år blir det pinnegås på meg.

Mat

Gåsejakt med gode hjelpere

Gåsejakt med apporterende retriever sørger ikke bare for at felt- og skadeskutt fugl blir hanket inn. Hundene bidrar også til flere skuddsjanser!

Tilrettelegger grågåsjakta

Til høsten blir det enklere å være gåsejeger på Herøy på Helgelandskysten.

Flust av gjess – få jegere

Om høsten finnes det minst 150 000 grågjess å jakte på her i landet, men dårlig grunneierorganisering skaper fortsatt utfordringer for gåsejegerne. Vi dro til Helgelandskysten og Vesterålen i Nordland med gås i blikket.

Jakt effektivt på urbane gjess

Å skyte noen titalls bynære gjess i løpet av et par kveldstimer, krever organisering og disiplin.