gås

Tilrettelegger grågåsjakta

Til høsten blir det enklere å være gåsejeger på Herøy på Helgelandskysten.

Flust av gjess – få jegere

Om høsten finnes det minst 150 000 grågjess å jakte på her i landet, men dårlig grunneierorganisering skaper fortsatt utfordringer for gåsejegerne. Vi dro til Helgelandskysten og Vesterålen i Nordland med gås i blikket.

Jakt effektivt på urbane gjess

Å skyte noen titalls bynære gjess i løpet av et par kveldstimer, krever organisering og disiplin.