debatt

I et leserinnlegg kritiserer Ola Myklebost for en svært lettvint tilnærming til biologisk forskning. Nå svarer Torstein Storaas på kritikken. Faksimilie: Fra Jakt & Fiske nummer 7-22
Storaas svarer:

– Kunnskap skal styra tiltak for å bruka og ta vare på arter

Torstein Storaas svarar på kritikken frå Ola Myklebost.
Faksimile fra Ketil Skogens ytring på trykk i Jakt & Fiske nummer 6-2022. Faksimile: J&F nr. 6-22
Leserinnlegg:

– Ulv og villsvin er smittespredere for alvorlige parasitter og sjukdom

– Ketil Skogen om sammenhengen mellom ulv og villsvin. Fra en person som titulerer seg som sosiolog og forsker, forventer man redelighet og etterrettelighet.
Forslaget om å skyte ut en lokal stamme av en fredet art, er en særdeles dårlig prosjektplan, skriver innsenderen. Foto: Dgwildlife/iStockphoto
Leserinnlegg:

– Problematisk ørneprosjekt

Naturen har det best med en balanse mellom byttedyr og og rovdyr, skriver Ola Myklebost.
Kjetil Skogens framstilling av skogbruket bidrar ikke til NJFF-medlemmers jaktadgang, skriver Fredrik Braathen i sitt leserinnlegg. Illustrasjonsfoto: Torgeir W. Skancke.
Leserinnlegg:

Jakten på jakta – og skogeierne

Jeger og skogbruker Fredrik Braathen reagerer på kronikken Kjetil Skogen skrev i Jakt & Fiske i vår.
Et betalingsvillig marked og et stramt forvaltningsregime bidro til at det lokale miljøet og engasjementet for elva gradvis forsvant i de nedre deler av Gaula, skriver artikkelforfatteren. Arkivfoto: Lars Reitan.
Leserinnlegg:

Kampen om laksen - og miljøet som forsvant i Norges beste lakseelv

Tidligere nestleder i NJFF deler sine synspunkter om miljøet som forsvant i lakseelven Gaula.
Leserinnlegg:

Hva med viltet i en stadig tettere skog?

Professor emeritus Olav Hjeljord ved NMBU roper varsko om beiteforholdene til viltet i stadig tettere skog.
Å sette by og land opp mot hverandre er lite fruktbart, påpeker artikkelforfatteren. Illustrasjon: Lars M. Aurtande
Leserinnlegg:

Viktig med urban satsning

Under urbaniseringsdebatten på NJFFs landsmøte sist høst, ble det nøret opp under frykten for hva de store byene kan påføre utkantene av elendighet og armod. Å sette by og land opp mot hverandre er lite fruktbart, påpeker artikkelforfatteren.
Månedens ytring:

Jeger-restår

Eg har ei flaske Armagnac frå 1951. Berre folk fødde i 1951, pluss kona mi, får ved sjeldne høve smaka ør litt på botn av lite glas. Drykken vert betre og betre for kvar gong me smakar.
Leserinnlegg:

Villreinen på rødlista som nær truet:  – det må kraftig tiltak for å få den ut igjen  

Reinens nomadiske levevis krever villmark. Mye villmark, og den skal helst være urørt. Vi fulgte reinen til villmarken under den siste istiden for ca. 11 700 år siden, og det gjør vi fortsatt – men nå ved å bygge hytter, skisenter og kraftinstallasjoner i deres leveområde.  
Leserinnlegg:

For mykje aure … 

Her i landet, og i dei fleste land der auren finnes, er den vår viktigaste sportsfisk, sjølv om laksen nok er meir verdifull i kroner og øre.
Leserinnlegg:

Selens predasjon på torsk og laks

– forstår Havforskningsinstituttet hva som skjer?
Leserinnlegg:

Fjellovforvaltning vs. Statskog

Vi har kun gode erfaringer med Statskog-samarbeidet, men ønsker å nyansere bildet av fjellstyreforvaltningen.
Leserinnlegg:

Elgjakt og elgforvaltning

Vi har dessverre mange eksempler på en negativ effekt av at de fineste elgoksene blir felt. Og resultatet tør være kjent, skriver innsenderen.
Leserinnlegg:

Rypeforvaltning – en praktikers erfaringer

I 30 år har jeg drevet med rypeforvaltning, og i 50 år har jeg jakta. Ingen doktorgrad å slå i bordet med. Kun biologi som spesialfag i en lærerutdanning, men stor interesse for rypa og økologien i fjellet.
Leserinnlegg:

Skyver Mattilsynet urettmessig foran seg

Mattilsynet anser ikke fang og slipp som forbudt, slik man kan få inntrykk av i innlegget til Geir Zakariassen og Finn Krogh i juniutgaven. Og hvorfor unngår de å nevne at heller ikke nærings- komiteen i Stortinget innførte noe forbud mot fang og slipp i behandling av den nye dyrevelferdsloven, spør artikkelforfatteren.

Sider