Redaksjon

JAKT & FISKE utgis av Norges Jeger- og Fiskerforbund. Kommer ut 11 ganger årlig med stoff om jakt, fiske og friluftsliv, og kan også lese på jaktogfiske.njff.no.

Løssalg kr 99,-. Redaksjonen i Jakt & Fiske tar ikke ansvar for manuskripter/bilder som ikke er bestilt, og hvor svarporto ikke er vedlagt.

REDAKSJON/NJFF

Hvalstadåsen 5, Boks 94, 1378 Nesbru

Ansvarlig redaktør: Ole Kirkemo
tlf. 66 79 22 52, e-post: ole.kirkemo@njff.no

Redaktør: Leif Øystein Haug
tlf. 66 79 22 43, e-post: leif.haug@njff.no

Journalist: Vegard Veberg
tlf. 66 79 22 07, e-post: vv@njff.no

Journalist: Torgeir W. SKancke
tlf. 66 79 22 06, e-post: torgeir@njff.no

Sekretær i red. (Lesernes marked): Elisabeth Topaas tlf. 66 79 22 28, e-post: elisabeth.topaas@njff.no

Faste medarbeidere:

Atle Skjelde, Finn Edvin Hansen, Olaf Schjøll, André Brun, Henrik Strømstad, Morten B. Stensaker, Tommy Egra, Helge Dahlen, m.fl.

ANNONSER
Annonsesjef: Hilde Vestad
tlf. 957 93 137 e-post: hilde.vestad@njff.no

Generalsekr.: Eldar Berli, tlf. 66 79 22 08
Adm.sjef: Beate Krokan Carlsson, tlf. 66 79 22 10
Opplæringssjef.: Bjarne Oppegård, tlf. 900 89 003
Info.sjef: Espen Farstad, tlf. 66 79 22 14
Org.sjef: Knut Erik Risvik, tlf. 66 79 22 04
Fagsjef: Siri Parmann, tlf. 66 79 22 12
It-sjef: Per Arne Bogdanovski, tlf. 66 79 22 35

Fylkessekretærer:
Akershus: Per Rune Stav, tlf. 63 99 82 75
Aust-Agder: Olav Schrøder, tlf. 957 01 685
Buskerud: Anne-Mette Kirkemo, tlf. 909 86 937
Finnmark: Linda Hølvold, tlf. 78 99 34 64
Hedmark: Ole Mattis Lien, tlf. 62 42 51 81
Hordaland: Alv Arne Lyse/Terje Wangsholm, tlf. 55335814
Møre og Romsdal: Åsa Fredly, tlf. 924 26 293
Nord-Trøndelag: Endre Alstad, tlf. 74 01 76 51
Nordland: Rolf Arne Tønseth, tlf. 413 06 557
Oppland: Tore Grønlien, tlf. 901 87 976
Oslo: Hjalmar Eide, tlf. 23 22 08 20
Rogaland: Tore Gilje, tlf. 90 92 87 26
Sogn og Fjordane: Reidun Solberg Seim, tlf. 970 76 702
Sør-Trøndelag: Eskil Pettersen, tlf. 908 44 440
Telemark: Bjørn Erik Lauritzen, tlf. 35 94 05 07
Troms: Karl-Petter Johansen, tlf. 95 22 26 61
Vest-Agder: Kari Røysland, tlf. 38 02 42 51
Vestfold: Øystein Cock Rønning, tlf. 957 63 666
Østfold: Ole-Håkon Heier, tlf. 69 22 20 06
e-post: njff@njff.no

Kontortid: 08.00 – 16.00. Sentralbord: 10.00 – 14.00 Tlf. 66 79 22 00

Medlemsservice:

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss på tlf. 800 300 88 kl. 10–14 eller e-post: medlem@njff.no

Medlemsbutikken:
Sissel Dahl Bjørge, tlf. 66 79 22 05 og Ellen Bjurstrøm, tlf. 66 79 22 30