Rovviltnemndene vedtok å felle tolv ulver utenfor ulvesonen

Det kan felles tolv ulver utenfor ulvesonen i vinter, besluttet rovviltnemndene fredag. Nemndene utsatte vedtaket om jakt innenfor sonen.
28. august 2020

Sekretariatet for rovviltnemndene hadde foreslått å felle tolv dyr utenfor ulvesonen, og rovviltnemndene for region 4 (Oslo, Akershus og Østfold) og region 5 (Hedmark) vedtok forslaget.

Ifølge  Nationen foreslo Benedicte Lund i MDG Viken å sette kvoten til null ulv, men forslaget ble nedstemt. 

Sekretariatet hadde også foreslått å ta ut 16 dyr inne i ulvesonen, fordelt på de to revirene Kynna i Hedmark og Aurskog i Viken, men nemndene bestemte seg for å utsette et vedtak om kvoter innenfor ulvesonen, ifølge  Rovdyr.org.

Forslag om å ta ut fem revir

Årsaken var at det på møtet ble foreslått å ta ut flere ulver enn sekretariatet hadde foreslått og ta ut revirene Kynna, Aurskog, Hernes og Hornmoen, som er totalt 32 ulver.

Rømskogreviret i Viken ble også foreslått tatt ut. Men siden reviret ligger både i Norge og Sverige, må uttak også avtales med svenske myndigheter, og det kunne derfor ikke gjøres et endelig vedtak på møtet.

Nemndene skal sette ned et utvalg som skal ta kontakt med svenske myndigheter og innhente deres synspunkter om mulig felling av ulv i Rømskog. 

På møtet ble det imidlertid gjennomført en prøvestemming. I avstemmingen stemte sju for forslaget, og fem stemte imot å ta ut fem revir.

8,5 kull i 2019

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål for hvor mange valpekull som skal fødes i Norge og grenserevir hvert år. Bestandsmålet er på 4–6 årlige ulvekull (ynglinger) i Norge og i grenserevir, hvorav minst tre kull skal være født i helnorske revir.

I 2019 ble det født valpekull i seks helnorske revir, samt fem kull i grenserevir og 34 kull i helsvenske revir. 

Ettersom valpekull i grenserevir teller som et halvt kull, tilsvarer dette 8,5 kull i Norge, ifølge tall fra  Rovdata. Det er foreløpig usikkert hvor mange valpekull som er født i Skandinavia i 2020. 

Vedtok felling av tre revirer i 2019

Ulvejakta innenfor ulvesonen starter 1. januar, og varer til 15. februar, mens jakta utenfor ulvesonen starter 1. desember og varer til 31. mai.

I fjor vedtok de to rovviltnemndene å felle tre revirer, men Klima- og miljødepartementet tillot kun felling av Letjenna-reviret. Ulveparet og de to valpene i dette reviret ble skutt 1. januar i år.

I mai ble det klart at dyrevernorganisasjonen Noah saksøker staten etter at Letjenna-reviret ble felt.

Siste fra Rovdyr

I jaktåret 2021/22 ble det skutt 38 ulv i Norge. Det er det høyeste antallet fellinger siden Statistisk sentralbyrå begynte å måle i jaktåret 1994/95. (Bildet er tatt under kontrollerte forhold). Foto: Torgeir W. Skancke

Ikke vært skutt mer ulv på over tyve år

I jaktåret 2021/22 ble det rapportert 38 skutte ulv, viser oppdaterte tall fra Statistisk sentralbyrå.
Oppdaterte tall viser at antall gauper i Norge nå ligger under bestandsmålet fra Stortinget. Foto: Istockphoto / Dreamnordo

Nå er gaupa under bestandsmålet

For første gang å to år er antallet gauper nå igjen under Stortingets bestandsmål.
Den svenske Riksdagen har bestemt at bestanden av svensk ulv skal ligge mellom 170 og 270 dyr, og at mulighetene for samarbeid med Norge skal undersøkes. Foto: Torgeir W. Skancek (Tatt under kontrollerte forhold)
Ulveforvaltning:

Sverige ønsker å samarbeide med Norge

Den svenske Riksdagen vedtok i forrige uke et bestandsmål for ulv i Sverige. Vedtaket innebærer også at Sverige bør søke samarbeid med Norge om ulveforvaltning.

På forsiden nå