Hva med viltet i en stadig tettere skog?

Professor emeritus Olav Hjeljord ved NMBU roper varsko om beiteforholdene til viltet i stadig tettere skog.
13. april 2022

Med bestandsskogbruket etter krigen, ble startskuddet gitt for en storstilt endring av norsk skog, fra naturlig foryngelse i fleraldrede bestand til snauhogst og planting av likealdrede trær.

I debatten omkring skogbruk og naturvern har mye av søkelyset vært rettet mot endring i innslaget av gammel skog og død ved.

Kjære leser!

For å lese flere saker må du være innlogget som medlem av Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Emneord: 

Siste fra Meninger

Leder:

Den verdifulle frivilligheten

De bygger skytebaner og kultiverer gytebekker, stiller opp som banevakter og arrangerer et vell av kurs og aktiviteter for store og små. På fritida.
Leserinnlegg:

Jakt eller slakt?

Termisk teknologi er skogens ekkolodd. Men er det jakt eller slakt? Har vi ikkje eit etisk ansvar for å sette grenser for vår jaktutøving? Og korleis vil ein stadig meir urban opinion stille seg til jakt der-som viltet reduseres til «fiendar», spør artikkelforfattaren.
Forslaget om å skyte ut en lokal stamme av en fredet art, er en særdeles dårlig prosjektplan, skriver innsenderen. Foto: Dgwildlife/iStockphoto
Debatt:

– Problematisk ørneprosjekt

Naturen har det best med en balanse mellom byttedyr og og rovdyr, skriver Ola Myklebost.

På forsiden nå