Even Hønsen Agerup observerte sist vinter fire-fem rådyr med det han mener er merker etter piggtråd. Enkelte hevder at skadene trolig skyldes pelslus, men Hønsen Agerup viser til at dyra har tråkk under et piggtrådgjerde like i nærheten. Foto: Even Hønsen Agerup.

Oppfordrer til piggtråd-dugnad

Det er snart 12 år siden det ble forbudt å sette opp nye piggtrådgjerder. Men mengder av gamle gjerder henger der fremdeles.
30. november 2021

Store mengder «utgått» piggtråd henger fremdeles mellom inn- og utmark. NJFF tok til orde for et nasjonalt forbud mot piggtråd på 2000-tallet – noe som ble lovfestet i 2010. Samtidig er det slik at «den som er ansvarlig» også kan bryte dyrevernloven hvis man ikke rydder opp i gammel piggtråd. 

I fjor vinter la naturfoto-guiden Even Hønsen Agerup ut bilder av rådyr fra Gudbrandsdalen på sosiale medier, øyensynlig skadd av piggtråd. Sammen med kona Jorunn gikk han deretter i gang med å rydde piggtråd fra krigens dager. 

Generell oppfordring

Det er Mattilsynet som har ansvar for å følge opp dyrevernloven og avdekke mulige lovbrudd. Men kapasitetsproblemer gjør at slike tilsyn ofte ikke blir gjennomført. Even Hønsen Agerup tror derfor at litt dugnadsarbeid er en god løsning.

– Vi ryddet selv 70 meter piggtråd på frivillig basis. Det er ofte ikke mye som skal til, hvis alle blir med og tar i et tak, sier han.

Hønsen Agerup presiserer at han ikke ønsker å kritisere noen i hjemkommunen Dovre, men at utspillet er ment som en generell oppfordring. 

Siste fra Meninger

For mykje aure … 

Her i landet, og i dei fleste land der auren finnes, er den vår viktigaste sportsfisk, sjølv om laksen nok er meir verdifull i kroner og øre.
Debatt og meninger:

Selens predasjon på torsk og laks

– forstår Havforskningsinstituttet hva som skjer?

Fjellovforvaltning vs. Statskog

Vi har kun gode erfaringer med Statskog-samarbeidet, men ønsker å nyansere bildet av fjellstyreforvaltningen.

På forsiden nå