Meninger

Forfatter og journalist Tom Stalsberg mener flere burde bli krenket av hvor dårlig det står til det med Moder Jord. Illustrasjon: Lars M. Aurtande
Kommentar | 

Nede for telling

Kom igjen dere unge, og dere kjendiser som lever av sladder og tøv. Kjør på, Mutter Jord trenger dere.
Debatt:

Hva med viltet i en stadig tettere skog?

Professor emeritus Olav Hjeljord ved NMBU roper varsko om beiteforholdene til viltet i stadig tettere skog.
Leder:

Jakten på jakta

Kari og Ola jeger er stadig på flyttefot. Hvordan skaffer du deg jakt med utgangspunkt i ny adresse?
Seniorforsker Ketil Skogen voppfordrer til å bruke satelittbilder for å sjekke naturområdene i egen kommune etter nye hogstflater før man drar ut og undersøker hvorvidt skogbruket følger regler for kantsoner og livsløpstrær. Illustrasjon: Lars M. Aurtande
Månedens kommentar:

Avslørende satellittbilder

Har du fulgt med på skogbruket i ditt nærområde? Det bør du, mener kommentator Ketil Skogen.
Å sette by og land opp mot hverandre er lite fruktbart, påpeker artikkelforfatteren. Illustrasjon: Lars M. Aurtande
Debatt og meninger

Viktig med urban satsning

Under urbaniseringsdebatten på NJFFs landsmøte sist høst, ble det nøret opp under frykten for hva de store byene kan påføre utkantene av elendighet og armod. Å sette by og land opp mot hverandre er lite fruktbart, påpeker artikkelforfatteren.
Månedens kommentar

Jeger-restår

For mykje aure … 

Her i landet, og i dei fleste land der auren finnes, er den vår viktigaste sportsfisk, sjølv om laksen nok er meir verdifull i kroner og øre.
Debatt og meninger:

Selens predasjon på torsk og laks

– forstår Havforskningsinstituttet hva som skjer?

Oppfordrer til piggtråd-dugnad

Det er snart 12 år siden det ble forbudt å sette opp nye piggtrådgjerder. Men mengder av gamle gjerder henger der fremdeles.

Klima for kunnskap om skog

Er det ikke riktig at trær som vokser binder mest karbon, slik at gamle trær bør vekk og erstattes med planter som gjødsles og gis gode kår med grøfting og markberedning?

Fjellovforvaltning vs. Statskog

Vi har kun gode erfaringer med Statskog-samarbeidet, men ønsker å nyansere bildet av fjellstyreforvaltningen.

Griseprat

Skyting på springande grisar er ikkje for kven som helst, det er toppidrett!
Ytring:

Ta vare på fellesskapets skog

Arbeiderpartiet vil stoppe høyreregjeringens utsalg av skogeiendommer i Statskog, skriver Bjørnar Skjæran, nestleder i Arbeiderpartiet
Kommentaren:

Lygn og forbanna dikt

NOAH, organisasjon for dyrs rettigheiter, skriv at jakt er den nest største årsaka til at arter forsvinn. Dei skapar inntrykk av at norsk jakt truar arter i Noreg. Dette er lygn og forbanna dikt.

Tragedien Tana

Fredning er kraftig lut, men framstår som det eneste fornuftige tiltaket i dagens situasjon i Tana, skriver Jakt & Fiske på lederplass.

Sider