SSB: Flere felte villrein

Det ble i høst felt 5.652 villrein, 962 flere enn i 2020.
15. desember 2021

Hovedsakelig skyldes det flere felte dyr på Hardangervidda, Reinheimen – Breheimen og Snøhetta.

På Hardangervidda ble det gitt fellingstillatelse på 16.003 dyr i 2021, noe som er en økning på 11.019 dyr fra 2020, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

For å bekjempe skrantesyke ble kvoten satt kraftig opp, men bare 1.983 dyr av kvoten ble felt. Det er 543 flere enn året før.

Reinheimen – Breheimen var i år det villreinområdet som hadde det nest største utbyttet. 

I alt ble det der felt 823 villrein, som er en økning på 344 dyr. Deretter fulgte Snøhetta med 601 felte dyr, til tross for at det her var en nedgang på 117 felte dyr fra året før.

(©NTB)

Emneord: 

Siste fra Jakt

Skytebaneregister i boks

Etter et års møysommelig arbeid, er NJFF klar med en oppdatert oversikt over alle landets jaktskytebaner.

Usikre utsikter for buejakt i Danmark

Manglende innrapporteringer fra forsøksordningen med buejakt på storvilt i Danmark gjør at jakta forlenges til 31. august. Deretter blir det avgjort om jaktformen blir endelig tillatt eller forbudt.

Slik tar du vare på jegerprøvekandidaten

Av de rundt 10 000 kandidatene som avlegger jegerprøven årlig, strever over halvparten med å komme seg på jakt. – Tilrettelagte jakter og skytebaner er nøkkelen for å huke tak i ferske jegere, fastslår leder i Skien JFF, Ole Martin Meland.

På forsiden nå