Elg til fjells

Bli med elgen til snaufjellet.
11. desember 2021

Når løssnøen i lavlandet nærmer seg halvmeteren, drar elgen mange steder i flokk og følge opp i snaufjellet. Her finner den store klumvise områder med næringsrike vierkjerr, hvor dyra beiter i mindre og større flokker, fra to-tre til 15-20 dyr.


Vinterdagene går til beiting og hvile, men også litt småknuffing mellom de mindre oksene.

Lik ei ledersimle hos villrein, er det ei eldre ku som «drar lasset» i elgflokken. Dit hun går, følger resten med. Legger elgkua seg for å hvile, blir hun fort midtpunktet.  


Over tregrensa byr vierbeltet elgen på god mattilgang.

Først når vieren snør, eller rimer ned, vil dyra trekke ned igjen til lavlandet til sine tradisjonelle vinterbeiteområder.


En real skovlokse i selskap med to kyr, er også på farten i høyden.

 

Emneord: 

Siste fra Jakt

Skytebaneregister i boks

Etter et års møysommelig arbeid, er NJFF klar med en oppdatert oversikt over alle landets jaktskytebaner.

Usikre utsikter for buejakt i Danmark

Manglende innrapporteringer fra forsøksordningen med buejakt på storvilt i Danmark gjør at jakta forlenges til 31. august. Deretter blir det avgjort om jaktformen blir endelig tillatt eller forbudt.

Slik tar du vare på jegerprøvekandidaten

Av de rundt 10 000 kandidatene som avlegger jegerprøven årlig, strever over halvparten med å komme seg på jakt. – Tilrettelagte jakter og skytebaner er nøkkelen for å huke tak i ferske jegere, fastslår leder i Skien JFF, Ole Martin Meland.

På forsiden nå