Haren klarer seg godt i det meste av landet, skal man tro landets harejegere. Foto: Kjell Erik Moseid.

– Haren burde ikke vært rødlistet

I den ferske rødlista karakteriseres hare fremdeles som «nær truet». Men harebestanden er solid, hevder harejegere fra nord til sør.
24. november 2021

– Harebestanden i Gudbrandsdalen ligger i år godt over gjennomsnittet de siste 40 år! 

Det sier NJFFs rådgiver Bjarne Oppegård, etter at deler av jaktsesongen er unnagjort. 

Basert på erfaringsutveksling med harejegere ellers i landet, mener han at det er grunnlag for å si harebestanden generelt er solid. Men Oppgårds gladmelding er også et lite stikk til Artsdatabanken, som i den nye Rødlista 2021 fremdeles kategorisere haren som «nær truet».

– Bestandsvurderingen baserer seg i stor grad på jaktstatistikk. Men man kan ikke bruke 90-tallet som referanse – da var jo harebestanden eventyrlig høy etter mange år med reveskabb, påpeker Oppegård. 

Han viser også til at endringer i utøvelsen av jakta har medført at det felles færre harer enn tidligere.

Fra middels til svært bra

Men hvordan er situasjonen i resten av landet? Vi har tatt et raskt sveip blant ivrige harejegere, som gir følgende inntrykk av sesongen 2021-22 (gamle fylkesgrenser):

Agder: middels bra. Telemark: middels – over middels. Vestfold: labert. Indre Buskerud: bra. Romerike: middels – over middels. Hedmark: middels. Hadeland: bra. Gudbrandsdalen – Ottadalen: over middels – meget bra. Nord-Trøndelag: til dels svært bra (bl.a i Lierne). Nordland: varierende fra labert til svært bra (meget bra bl.a på Ytre Helgeland og deler av Indre Helgeland.)

Emneord: 

Siste fra Jakt

Den danske forskeren Jesper Madsen og kollegene har merket tusenvis av gjess. Foto: Jo Straube
Forskning:

Gåsbusters

Den danske forskeren Jesper Madsen har merket 5000 gjess. Arbeidet har vist seg matnyttig for både jegere og bønder i Norge og Danmark.
Det blir tidligere jaktstart på villrein på Hardangervidda sør for riskveg 7 de to neste årene. Illustrasjonsfoto: Simon Åsheim

Det blir utvidet jakttid for å bekjempe skrantesjuke

Høringsfristen er over og Miljødirektoratet har bestemt seg. Det blir tidligere jaktstart på villrein, elg og hjort for å hindre spredning av skrantesjuke.
 Svein Erik Lund, sekretær i Hardangervidda villreinområde, drømmer om store villreinflokker på Hardangervidda. Foto: Atle Skjelde
Portrettet:

Arealforkjemperen

– Arealforvaltning og menneskelig ferdsel er de største utfordringene for villreinen. Flere av turisthyttene på Hardangervidda bør stenges, sier Svein Erik Lund, sekretær i Hardangervidda villreinutval.

På forsiden nå