Forskerne har undersøkt blyinnholdet i blodet til binner, bjørnunger og i morsmelken. Resultatene er nedslående. Foto: Høgskolen i Innlandet

Høye blyverdier i bjørn

En undersøkelse av blynivåene i 153 bjørner, viste at samtlige hadde oppsiktsvekkende høye blyverdier i blodet.
27. september 2021

Boris Fuchs, stipendiat på Høgskolen i Innlandet, har nylig publisert i en artikkel i tidsskriftet Environmental Pollution om det skandinaviske bjørneprosjektet som har fulgt bjørnestammen i Sverige og Norge siden midt på 1980-tallet. Høgskolen i Innlandet, NINA, Universitetet i Sørøst-Norge og Sveriges landbruksuniversitet er blant deltakerne i forskningsprosjektet. 153 blodprøver fra bjørner er undersøkt for blyinnhold.

Mye bly i blodet

– Det som er spesielt er at vi ikke fant en eneste bjørn med veldig lave verdier. De laveste verdiene vi fant var nesten 40 mikrogram per liter. De bjørnene med høyest nivå målte vi til 220 mikrogram per liter, forteller Boris Fuchs.

Snittnivået av bly i blodet til de undersøkte bjørnene var 97 mikrogram per liter. For oss mennesker starter de negative konsekvensene med å ha bly i kroppen ved 12 mikrogram per liter blod. Også bjørneungene har mye bly i blodet.

– Når ungene er ett år gamle tar vi første prøve. Allerede da er de på samme blymengdenivå i blodet som det mora har. Her er det en klar sammenheng, påpeker Fuchs.

Gamle synder er årsaken

– Utslipp av bly fra tidligere tider, blant annet fra blyholdig bensin, blir transportert i luften og fordelt ut i miljøet med regn. Etter mange hundre år med bruk av bly er det mye av dette i landskapet. Blant annet i blåbær eller annet som bjørnen spiser, sier Fuchs.

Skandinavia har fått sin solide dose av dette både fra utslipp innenfor egne grenser, men også fra utslipp fra Sentral-Europa. Og bly i naturen forsvinner ikke. En annen årsak til bly i naturen er blyholdig ammunisjon brukt på jakt.

– Når man bruker blyholdig ammunisjon, sprer blyet seg fra sårkanalene til de indre organene i dyrene som skytes, for eksempel i elg. Når dyrene er skutt, legges ofte disse delene av dyrene igjen i skogen. Mange åtseletere spiser dette, blant annet bjørn, og da får de i seg bly, sier forskeren.

Siste fra Jakt

Frykt for at villreinen på Hardangervidda skal bli utryddet

Jegere og ordførere rundt Hardangervidda frykter at villreinen der skal bli utryddet dersom statlige myndigheter får det som de vil.

Rovviltnemndene vil felle fire ulverevirer i ulvesonen

Rovviltnemndene i Hedmark og Oslo, Akershus og Østfold mener det bør gis lisenskvote for felling av revirene Rømskog, Mangen, Hornmoen og Bograngen. – Fornuftig, sier leder for NJFF, Knut-Arne Gjems.

Viltstellprisen til livredderne i Østfold

Magnus Johannessen (Båstad GJFF) og Bjørn Einar Lier (Trøgstad JFF) tildeles NJFFs viltstellspris 2021 for sitt slått- og rådyrprosjekt.

På forsiden nå