Gaupene ble bedøvet fra helikopter og påmontert GPS-sendere som faller av etter et par år. Foto: Thomas H. Strømseth

Gaupa har armslag i nord

Enkelte gauper i Troms og Finnmark har leveområder større en tidligere Østfold fylke.
30. september 2021

Hanngaupene i Troms og Finnmark lever i revir som i gjennomsnitt er 2606 kvadratkilometer. Tilsvarende tall for hunngaupene er 1456 kvadratkilometer, viser en studie gjennomført av Norsk institutt for naturforskning.  

– Det betyr at gaupene nord i Norge har de største leveområdene som noen gang er registrert hos noe kattedyr, forteller Jenny Mattisson, forsker i NINA. 

Forklaringen på de store leveområdene er trolig det arktiske miljøet, med lav produktivitet, store forskjeller mellom sesonger og lav tetthet av gaupe.

Trenger armslag

Tamreinen som vandrer mellom sommerbeiter ved kysten og vinterbeiter lenger inn i landet fører til at en del av gaupene har rikelig tilførsel av byttedyr om sommeren, mens det er smalhans om vinteren. Gaupene må derfor opprettholde svært store årlige områder for å kunne takle disse sesongmessige svingningene. Samtlige gauper forskerne fulgte med GPS-sendere i Troms og Finnmark hadde leveområder som strakte seg på tvers av forvaltningssonene.

– Gaupene vandret fra områdene prioritert for gaupe til områdene prioritert for beitedyr, og tilbake igjen gjennom året, forteller John Odden, seniorforsker i NINA.

Emneord: 

Siste fra Jakt

Frykt for at villreinen på Hardangervidda skal bli utryddet

Jegere og ordførere rundt Hardangervidda frykter at villreinen der skal bli utryddet dersom statlige myndigheter får det som de vil.

Rovviltnemndene vil felle fire ulverevirer i ulvesonen

Rovviltnemndene i Hedmark og Oslo, Akershus og Østfold mener det bør gis lisenskvote for felling av revirene Rømskog, Mangen, Hornmoen og Bograngen. – Fornuftig, sier leder for NJFF, Knut-Arne Gjems.

Viltstellprisen til livredderne i Østfold

Magnus Johannessen (Båstad GJFF) og Bjørn Einar Lier (Trøgstad JFF) tildeles NJFFs viltstellspris 2021 for sitt slått- og rådyrprosjekt.

På forsiden nå