Gina Ørslien Bårdseng er en av stadig flere kvinner som brenner for jakta. Illustrasjonsfoto: Torgeir W. Skancke

Stadig flere kvinner er jegere

Andelen kvinner i jegerregisteret har økt jevnt og trutt. Ved utgangen av jaktåret 2020/2021 var den nesten dobbelt så høy som for 20 år siden.
08. april 2021

Nesten 79.000 kvinner sto oppført i Jegerregisteret ved utgangen av jaktåret 2020/2021. Det tilsvarer 15 prosent av de til sammen rundt 520.800 oppføringene. Ganske nøyaktig 30 prosent av dem som besto jegerprøven i perioden, var kvinner, ifølge  Statistisk sentralbyrå (SSB)

For 20 år siden var antallet kvinner i jegerregisteret 29.500 og andelen 8 prosent.

Av norske menn over 15 år er hver femte oppført i jegerregisteret. Blant norske kvinner over 15 år er tilsvarende andel knapt 4 prosent. 

Det er likevel ikke alle registrerte jegere som jakter. I jaktåret 2020/2021 var det litt under 193.000 som betalte jegeravgift, og som dermed hadde lov til å gå på jakt. Av dem var 9,4 prosent kvinner.

Alta JFF har for lengst knust målsettingen om minst 20 prosent kvinnelige medlemmer innen 2025. Her kan du lese om  suksessformelen!

DETTE ER NJFFS KVINNESATSING

Tallenes tale viser at mange jenter ikke kommer seg på jakt etter avlagt jegerprøve. En undersøkelse gjennomført av NINA og NJFF tilbake i 2007, viste er at kvinnene ønsker seg konkrete opplegg i etterkant av prøven:

1. Mer praktiske erfaringer innen jakt

2. Mulighet for å teste ut ulike jaktformer

3. Trening på å håndtere våpen, for økt trygghet.

– Det er denne kunnskapen NJFFs kvinnesatsing bygger på. Vi gir bl.a. foreningene midler til å sette i gang ulike arrangement. I samme undersøkelse oppga jentene at de ofte mangler nettverk til å bli med på jakt. Derfor oppmuntrer vi lokalforeningene til å bli en «familie» for de kvinnene som ønsker å jakte, forteller NJFFs kvinnekonsulent Silje Klæbo.

 

Emneord: 

Siste fra Jakt

Staten frifunnet i Høyesterett i ulvesøksmålet fra WWF

Høyesterett mener tre vedtak om lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen var gyldige. Staten frifinnes i søksmålet fra WWF, som vant delvis fram i lagmannsretten.

Elgjakta økte – rekordmange hjort felt

Hjortene levde farlig i jaktåret 2020/21. Totalt ble det felt 50.100 hjorter, noe som er rekordnotering. Elgjakta hadde økt utbytte for første gang på mange år.

Færre rødrev ga flere liryper i Finnmark

Reven er en hønsetyv heter det i barneregla. I Finnmark er det nok mer korrekt at reven er en rypetyv. Omfanget er større og vanskeligere å gjøre noe med enn forskerne trodde på forhånd.

På forsiden nå