Gina Ørslien Bårdseng er en av stadig flere kvinner som brenner for jakta. Illustrasjonsfoto: Torgeir W. Skancke

Stadig flere kvinner er jegere

Andelen kvinner i jegerregisteret har økt jevnt og trutt. Ved utgangen av jaktåret 2020/2021 var den nesten dobbelt så høy som for 20 år siden.
08. april 2021

Nesten 79.000 kvinner sto oppført i Jegerregisteret ved utgangen av jaktåret 2020/2021. Det tilsvarer 15 prosent av de til sammen rundt 520.800 oppføringene. Ganske nøyaktig 30 prosent av dem som besto jegerprøven i perioden, var kvinner, ifølge  Statistisk sentralbyrå (SSB)

For 20 år siden var antallet kvinner i jegerregisteret 29.500 og andelen 8 prosent.

Av norske menn over 15 år er hver femte oppført i jegerregisteret. Blant norske kvinner over 15 år er tilsvarende andel knapt 4 prosent. 

Det er likevel ikke alle registrerte jegere som jakter. I jaktåret 2020/2021 var det litt under 193.000 som betalte jegeravgift, og som dermed hadde lov til å gå på jakt. Av dem var 9,4 prosent kvinner.

Alta JFF har for lengst knust målsettingen om minst 20 prosent kvinnelige medlemmer innen 2025. Her kan du lese om  suksessformelen!

DETTE ER NJFFS KVINNESATSING

Tallenes tale viser at mange jenter ikke kommer seg på jakt etter avlagt jegerprøve. En undersøkelse gjennomført av NINA og NJFF tilbake i 2007, viste er at kvinnene ønsker seg konkrete opplegg i etterkant av prøven:

1. Mer praktiske erfaringer innen jakt

2. Mulighet for å teste ut ulike jaktformer

3. Trening på å håndtere våpen, for økt trygghet.

– Det er denne kunnskapen NJFFs kvinnesatsing bygger på. Vi gir bl.a. foreningene midler til å sette i gang ulike arrangement. I samme undersøkelse oppga jentene at de ofte mangler nettverk til å bli med på jakt. Derfor oppmuntrer vi lokalforeningene til å bli en «familie» for de kvinnene som ønsker å jakte, forteller NJFFs kvinnekonsulent Silje Klæbo.

 

Emneord: 

Siste fra Jakt

Det blir tidligere jaktstart på villrein på Hardangervidda sør for riskveg 7 de to neste årene. Illustrasjonsfoto: Simon Åsheim

Det blir utvidet jakttid for å bekjempe skrantesjuke

Høringsfristen er over og Miljødirektoratet har bestemt seg. Det blir tidligere jaktstart på villrein, elg og hjort for å hindre spredning av skrantesjuke.
 Svein Erik Lund, sekretær i Hardangervidda villreinområde, drømmer om store villreinflokker på Hardangervidda. Foto: Atle Skjelde
Portrettet:

Arealforkjemperen

– Arealforvaltning og menneskelig ferdsel er de største utfordringene for villreinen. Flere av turisthyttene på Hardangervidda bør stenges, sier Svein Erik Lund, sekretær i Hardangervidda villreinutval.
Løvenskiold-Fossum har sagt opp alle leietakere av småviltjakt i Telemark. Nå er det uklart mod et er Skien JFF eller Telemark JFF som får tegne ny avtale med den store grunneieren. Illustrasjonsfoto: Torgeir W. Skancke

Løvenskiold-Fossum sier opp småviltjegerne

Alle tidligere leietakere kan vinke adjø til småviltjaktavtalene sine med Løvenskiold i Telemark.

På forsiden nå