Lisensuttaket av ulv innenfor ulvesonen gikk raskt og effektivt denne vinteren. Ill.foto: Torgeir W. Skancke. (Tatt under kontrollerte forhold, Langedrag naturpark.)

Effektiv felling av ulv

God organisering og nøyaktig sporingsarbeid i forkant av uttaket. Det var de to viktigste faktorene bak rask lisensfelling av to ulveflokker i januar.
18. februar 2021

Allerede to dager ut i lisensuttaket var det felt åtte dyr innenfor sonen, hhv. seks dyr i Kynna-flokken og to dyr i Aurskog-flokken. Underveis ble kvota utvidet i begge områder, etter funn av flere dyr enn forventet.

Fellingsleder og «administrator» for Kynna-flokken, var Kristian Noer. Han sier følgende om organiseringen av jakta:

– I tillegg til postjegere hadde vi dyktige folk i sporingslag og i flagglinelag. Sporerne hadde god kontroll på hvor de fleste av dyra i Kynna-flokken befant seg allerede kvelden 31. desember. Flagglinelaget jobbet også veldig effektivt, og i løpet av natt til 1. januar hadde de plassert ut mer enn 20 kilometer flaggline.

Krevende utenfor sonen

Kristian Noer understreker at det har vært et sterkt fokus på human og sikker felling.

Når det gjelder lisensuttak utenfor ulvesonen, så vil det fortsatt pågå utover vinteren. Dette uttaket er mer krevende, fordi streifulv beveger seg mer enn etablerte flokker.

Dette er lisensuttaket

  • De regionale rovviltnemndene vedtok i fjor at fem ulveflokker kunne tas ut innenfor ulvesonen.
  • Klima- og miljødepartementet reduserte dette til kun å gjelde Kynna- og Aurskog-revirene, med en samlet kvote på inntil 10 dyr.
  • Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) i Innlandet, Oslo og Viken, har økt Kynna-kvoten til 12 dyr – og Aurskog-kvoten til sju dyr.
  • Pr 25. januar gjensto det et dyr i Kynna og ett dyr i Aurskog.
  • Utenfor sonen er det i region 4 og 5 (tidl. Akershus og Hedmark) gitt en kvote på 12 dyr, og i region 3 (tidl. Oppland) sju dyr.
  • Totalt er det dermed gitt lisens til felling av 38 ulver i Norge denne vinteren.

 

Siste fra Jakt

Stadig flere kvinner er jegere

Andelen kvinner i jegerregisteret har økt jevnt og trutt. Ved utgangen av jaktåret 2020/2021 var den nesten dobbelt så høy som for 20 år siden.

Staten frifunnet i Høyesterett i ulvesøksmålet fra WWF

Høyesterett mener tre vedtak om lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen var gyldige. Staten frifinnes i søksmålet fra WWF, som vant delvis fram i lagmannsretten.

Elgjakta økte – rekordmange hjort felt

Hjortene levde farlig i jaktåret 2020/21. Totalt ble det felt 50.100 hjorter, noe som er rekordnotering. Elgjakta hadde økt utbytte for første gang på mange år.

På forsiden nå