Rovviltnemndene vedtok å felle tolv ulver utenfor ulvesonen

Det kan felles tolv ulver utenfor ulvesonen i vinter, besluttet rovviltnemndene fredag. Nemndene utsatte vedtaket om jakt innenfor sonen.
28. august 2020

Sekretariatet for rovviltnemndene hadde foreslått å felle tolv dyr utenfor ulvesonen, og rovviltnemndene for region 4 (Oslo, Akershus og Østfold) og region 5 (Hedmark) vedtok forslaget.

Ifølge  Nationen foreslo Benedicte Lund i MDG Viken å sette kvoten til null ulv, men forslaget ble nedstemt. 

Sekretariatet hadde også foreslått å ta ut 16 dyr inne i ulvesonen, fordelt på de to revirene Kynna i Hedmark og Aurskog i Viken, men nemndene bestemte seg for å utsette et vedtak om kvoter innenfor ulvesonen, ifølge  Rovdyr.org.

Forslag om å ta ut fem revir

Årsaken var at det på møtet ble foreslått å ta ut flere ulver enn sekretariatet hadde foreslått og ta ut revirene Kynna, Aurskog, Hernes og Hornmoen, som er totalt 32 ulver.

Rømskogreviret i Viken ble også foreslått tatt ut. Men siden reviret ligger både i Norge og Sverige, må uttak også avtales med svenske myndigheter, og det kunne derfor ikke gjøres et endelig vedtak på møtet.

Nemndene skal sette ned et utvalg som skal ta kontakt med svenske myndigheter og innhente deres synspunkter om mulig felling av ulv i Rømskog. 

På møtet ble det imidlertid gjennomført en prøvestemming. I avstemmingen stemte sju for forslaget, og fem stemte imot å ta ut fem revir.

8,5 kull i 2019

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål for hvor mange valpekull som skal fødes i Norge og grenserevir hvert år. Bestandsmålet er på 4–6 årlige ulvekull (ynglinger) i Norge og i grenserevir, hvorav minst tre kull skal være født i helnorske revir.

I 2019 ble det født valpekull i seks helnorske revir, samt fem kull i grenserevir og 34 kull i helsvenske revir. 

Ettersom valpekull i grenserevir teller som et halvt kull, tilsvarer dette 8,5 kull i Norge, ifølge tall fra  Rovdata. Det er foreløpig usikkert hvor mange valpekull som er født i Skandinavia i 2020. 

Vedtok felling av tre revirer i 2019

Ulvejakta innenfor ulvesonen starter 1. januar, og varer til 15. februar, mens jakta utenfor ulvesonen starter 1. desember og varer til 31. mai.

I fjor vedtok de to rovviltnemndene å felle tre revirer, men Klima- og miljødepartementet tillot kun felling av Letjenna-reviret. Ulveparet og de to valpene i dette reviret ble skutt 1. januar i år.

I mai ble det klart at dyrevernorganisasjonen Noah saksøker staten etter at Letjenna-reviret ble felt.

Siste fra Jakt

Flest felte rådyr på 20 år

Det ble skutt 34.300 rådyr i løpet av jaktåret 2020/2021. Det er det største utbyttet siden 1999/2000. Flest ble skutt i Indre Østfold og Lindesnes.

Kraftig økning i felte villsvin i Norge

Det ble felt 450 flere villsvin i løpet av forrige jaktsesong. Det er hele 140 flere enn året før. Nesten alle ble felt i Halden og Aremark.

Lovende rypeutsikter i Sør-Norge

Den første oversikten fra fjellstyrene over årets bestandssituasjon i statsallmenningene i Sør-Norge er klar.

På forsiden nå