20 ulver felt siste jaktår

Totalt ble 20 ulver rapportert skutt eller drept i jaktåret 2019-2020, noe som er seks færre enn forrige jaktår. Felling av andre rovdyr økte noe.
17. juni 2020

Det ble gitt fellingstillatelse for 32 ulver, og av disse ble ti dyr skutt under lisensjakta, viser statistikken over avgang av store rovdyr fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

I tillegg ble fem ulver felt som skadedyr, en ble felt i nødverge, to ble påkjørt og to døde av andre årsaker i jaktåret 2019–20.

Regjeringen utvidet lisensfellingsperioden utenfor ulvesonen til og med 31. mai i år, og to ulver ble felt i denne perioden, men kommer ikke med før på neste års statistikk ettersom et jaktår løper fra 1. april til 31. mars.

Totalt ble det felt 15 bjørner, tre flere enn forrige jaktår. Hele elleve av disse ble felt under skadefelling. Selve jaktkvoten var på fem og tre bjørner ble felt under den vanlige kvotejakten.

Kvoten for felling av jerv ble økt til 120 dyr for jaktåret 2019-2020, men kun 50 jerv ble felt, noe som fortsatt er tre flere enn jaktåret 2018–2019.

Kvoten på felling av gauper ble nesten fylt dette jaktåret, med 51 av 54 dyr. I tillegg ble åtte gauper skutt under skadefelling. Ytterligere sju ble drept av påkjørsel fra bil eller tog og fire dyr døde av andre årsaker.

Siste fra Jakt

Flest felte rådyr på 20 år

Det ble skutt 34.300 rådyr i løpet av jaktåret 2020/2021. Det er det største utbyttet siden 1999/2000. Flest ble skutt i Indre Østfold og Lindesnes.

Kraftig økning i felte villsvin i Norge

Det ble felt 450 flere villsvin i løpet av forrige jaktsesong. Det er hele 140 flere enn året før. Nesten alle ble felt i Halden og Aremark.

Lovende rypeutsikter i Sør-Norge

Den første oversikten fra fjellstyrene over årets bestandssituasjon i statsallmenningene i Sør-Norge er klar.

På forsiden nå