Rundt hundre ulver registrert i Norge

Det er registrert mellom 97 og 101 ulver innenfor Norges grenser så langt i vinter. 54 ulver er kun påvist i Norge.
27. mars 2020

Videre er 43 til 47 revir registrert på begge sider av riksgrensen mot Sverige, viser foreløpige tall fra  Rovdata.

13 av ulvene er registrert døde i perioden. 

– Det er dokumentert seks valpekull i helnorske revir og fem valpekull i grenserevir hittil i vinter. Bestanden er dermed over det nasjonale bestandsmålet, sier leder Jonas Kindberg i Rovdata. 

Stortingets bestandsmål er fire til seks årlige ulvekull i Norge inklusive grenserevir, hvor minst tre kull skal være født i helnorske revir.

Overvåkingen bygger hovedsakelig på sporing av ulv utført av Statens naturoppsyn (SNO) og Høgskolen i Innlandet og DNA-analyser av innsamlede prøver hos Rovdata. I tillegg til meldinger om ulv fra publikum. 

Den felles skandinaviske overvåkingssesongen varer til 31. mars. Den endelige statusrapporten for ulv i Norge og Skandinavia ferdigstilles innen 1. juni 2020.

Siste fra Jakt

Portrettet:

Stålmannen Hans Kristian Wear

Dette portrettet handler ikke om alternativ ammunisjon, men om egenskaper. Det finnes folk som er lagd av spesielle materialer.

– Store mørketall om viltpåkjørsler

Nesten 12 000 elg, hjort og rådyr ble registrert påkjørt av motorkjøretøy i fjor, ifølge Norsk institutt for naturforskning. Men mørketallene er store, spesielt på rådyr, sier ettersøksveteran Rune Borgersen.
Bukkejakt:

Våryr i Hampshire

Titusener av fotballsupportere tar i et normalår en langweekend i England for å se favorittlaget i Premier League. Andre tar turen over Nordsjøen for å kikke etter råbukk …

På forsiden nå