Rundt hundre ulver registrert i Norge

Det er registrert mellom 97 og 101 ulver innenfor Norges grenser så langt i vinter. 54 ulver er kun påvist i Norge.
27. mars 2020

Videre er 43 til 47 revir registrert på begge sider av riksgrensen mot Sverige, viser foreløpige tall fra  Rovdata.

13 av ulvene er registrert døde i perioden. 

– Det er dokumentert seks valpekull i helnorske revir og fem valpekull i grenserevir hittil i vinter. Bestanden er dermed over det nasjonale bestandsmålet, sier leder Jonas Kindberg i Rovdata. 

Stortingets bestandsmål er fire til seks årlige ulvekull i Norge inklusive grenserevir, hvor minst tre kull skal være født i helnorske revir.

Overvåkingen bygger hovedsakelig på sporing av ulv utført av Statens naturoppsyn (SNO) og Høgskolen i Innlandet og DNA-analyser av innsamlede prøver hos Rovdata. I tillegg til meldinger om ulv fra publikum. 

Den felles skandinaviske overvåkingssesongen varer til 31. mars. Den endelige statusrapporten for ulv i Norge og Skandinavia ferdigstilles innen 1. juni 2020.

Siste fra Jakt

– Rypas rødlistestatus bør endres

– Lirypas status som «nær truet» må vurderes på ny, ut fra den bestandssituasjonen som nå er avdekket. Det sier NJFFs viltkonsulent Webjørn Svendsen, etter av en fersk NINA-rapport viser klar vekst i bestanden.

Godt rypeår i Sør- og Midt-Norge

Årets rypejakt er over for de fleste. Hva ble status? Og hvordan stemte takseringsestimatene?

Tre ulveflokker sporet i Norge så langt i vinter

Overvåkingssesongen på ulv er i gang. Hittil i vinter er det sporet tre ulveflokker på snø i Norge.

På forsiden nå